Kremnica získala grant na nové vybavenie kompostoviska

Kremnica získala grant na nové vybavenie kompostoviska

Autor: Veronika Chrienová

Kremnica je mesto zelene, o čom svedčí aj veľká produkcia bioodpadu. Keď už oddelenie technických služieb nevedelo, čo s ním, vedúci oddelenia Peter Grosch sa zapojil do výzvy o grant na Ministerstve životného prostredia SR. Mesto Kremnica tak získalo viac ako pol milióna eur na technické vybavenie kompostoviska.

Od apríla tak technické služby pracujú s celkom novými strojmi, ktoré sú schopné spracovať stovky ton bioodpadu ročne. Za sumu 546 231 eur z grantu MŽP SR a 5% spolufinancovaním zo strany mesta oddelenie získalo celé vybavenie kompostoviska od veľkokapacitného kontajnera po traktor, drvič či osievacie zariadenie. ,,So starým vybavením nám už reálne hrozilo, že by sme si museli platiť za odvážanie bioodpadu, ktorého produkcii sme nestačili,“ vysvetľuje nutnosť investovania do novej techniky Peter Grosch. Ten zároveň dodáva, že kým pred 6 rokmi stačilo malé kompostovisko na 20-30 ton bioodpadu, dnes sa už nároky zvýšili na niekoľko sto ton produkcie.

Kompost už za pár mesiacov

S novým vybavením kompostoviska dokáže podľa Groscha oddelenie technických služieb vytvoriť kompost z bioodpadu už za 2-3 mesiace, kým predtým to trvalo aj niekoľko rokov. Môže za to nový miešací voz, ktorý odpad zjednotí a ten tak rýchlejšie prehnije. Technické služby tak za pár mesiacov len v tomto roku spracovali približne 300 ton bioodpadu.

Kremnické kompostovisko podľa Groscha pochválili aj na ministerstve, odkiaľ sem zavítali na kontrolu. Podľa Petra Groscha totiž nechceli veriť papierom, na základe ktorých má Kremnica väčšie kompostovisko ako susedné okresné mesto. ,,Navrhli aj to, aby sme sa prihlásili do enviromentálnej súťaže,“ vraví s úsmevom Grosch.

Ako triediť bioodpad?

Bioodpad v prvom rade nepatrí do komunálneho odpadu. Ak ho tam predsa vhodíte, takýto odpad vám technické služby nevynesú. Bioodpad vám odvezú technické služby bezplatne každý utorok, ak si ho najneskôr v pondelok nahlásite na 045/6742 951. Odpad je potrebné vyložiť pred dom na viditeľné miesto na kopu, nevkladajte ho do žiadnych nádob či vriec. Vidle na vozidle technických služieb si ho naberú a vložia rovno do stroja.

Pokiaľ chcete získať nárok na nabratie si z vytvoreného kompostu, stačí si bioodpad samostatne odviezť na kompostovisko, ktoré sa nachádza nad železnicou. To je otvorené vždy v utorok, štvrtok a v sobotu medzi 15.00 a 18.00 hod.

Print Friendly, PDF & Email