Nové informácie o obchodnom reťazci v Kremnici

Nové informácie o obchodnom reťazci v Kremnici

Nové informácie o obchodnom reťazci v Kremnici, miesto a rozloha…

Na predzastupiteľstve 9.4. sa zúčastnil zástupca spoločnosti TESCO STORES SR a.s. a odprezentoval mestskému zastupiteľstvu navrhovaný projekt. Poslanci MsZ v rámci diskusie hovorili o aspektoch, ktoré doteraz neboli vysvetlené a predbežne s návrhom súhlasili.

Lokalita ľahkoatletického ihriska zostáva v prioritnom záujme obchodného centra, avšak pri zachovaní doterajších funkcií tejto plochy. Usporiadania športových plôch, nákupného centra a parkovacích plôch

Projektová dokumentácia ešte nie je spracovaná, ale koncepcia ostane zachovaná a je podmienkou súhlasu mesta s projektom. Náklady na vybudovanie športovísk bude znášať stavebník. Ráta sa so zachovaním rozsahu tak ako doteraz – tzn. byt správcu, posilňovňa, sprchy, toalety, volejbalové dvorce, bežecká dráha. Presný rozsah bude predmetom diskusie. Mesto má záujem na tom, aby súčasťou športoviska bol aj in-line okruh.

Projekt podlieha u investora internému schvaľovaniu, podľa prezentovaných informácií by to malo byť začiatkom júna tohto roku. Až po tomto termíne príde na rad diskusia o detailoch realizácie.

Ráta sa so zastavanou plochou približne 1792 m2 na predajňu, 96 parkovacích miest a 4990 m2 na športoviská a 444 m2 zázemie ihriska.

Print Friendly, PDF & Email