Kremnica má záujem obnoviť polikliniku

Kremnica má záujem obnoviť polikliniku

Poslanci na mimoriadnom májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili zámer mesta podať žiadosť o finančný príspevok v rámci výzvy na budovanie tzv. centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej CIZS). Kremnica sa tak možno dočká rekonštrukcie a obnovy polikliniky.

CIZS je koordinovaný súbor služieb, procesov, ľudských zdrojov, technológií a infraštruktúry, prostredníctvom ktorých je poskytovaná starostlivosť o občanov v spádovej oblasti. Ide najmä o služby všeobecnej ambulantnej starostlivosti, špecializovanej zdravotnej starostlivosti, služby podpory zdravia a sociálne služby.

Oprávnenými výdavkami v žiadosti o finančný príspevok na projekt CIZS sú aj modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov či dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, čo by práve Kremnica mohla využiť. Okrem opráv na budove by mesto mohlo vybudovať rezervačný systém či novú recepciu. Mesto môže príspevok žiadať aj na rôzne stavebné úpravy vrátane prístavieb, materiálno-technické vybavenie, modernizáciu informačných technológií či budovanie bezbariérových prístupov.

,,Do projektu chceme ísť formou partnestva s lekármi, s ktorými mesto o budovaní centra rokuje,“ vysvetľuje Ferenčík. Podmienkou projektu totiž je, aby v budove ordinovali všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast a gynekológ. Okrem detského lekára v budove ostatné ambulancie v  prevádzke sú.

Mesto by malo žiadosť podať do 8. júna, pričom maximálna výška príspevku je 700 tisíc eur. ,,Na základe rozpočtu projektu, ktorý mesto vypracuje v spolupráci s externou firmou, by sme chceli žiadať plnú sumu,“ hovorí primátor. Spoluúčasť mesta by mala byť 5% z celkovej výšky rozpočtu.

 

Veronika Chrienová

 

Zdieľať tento príspevok.