Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že dňa:

                                                24.09.2018 od 08:30 hod. do 15:30 hod.

                                              27.09.2018 od 08:30 hod. do 15:30 hod.

                                              28.09.2018 od 08:30 hod. do 15:30 hod.

                                    

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská

distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality

uvedené v prílohe tohto listu.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 24.9.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.9.2018

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny dňa 28.9.2018

Zdieľať tento príspevok.