Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre objemný komunálny odpad z domácností

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre objemný komunálny odpad z domácností

JESEŇ  2018

Od  15. 10. 2018 – 17. 10. 2018

Ul. ČSA – bytovka pri závode Elba

Ul. ĆSA – pri Psychiatrickej nemocnici

Ul. ĆSA –  vjazd do školy pre sluchovo postihnutú mládež

Ul. ĆSA – pri „Fínskych domoch“

Od 17. 10. 2018 – 19. 10. 2018

Ul. ĆSA – pri odbočke na ul. S. Chalupku

Ul. ĆSA – pri staničnom chodníku / p. Kraus /

Ul. S. Chalupku   –  pri garážach  / p. Lauko /  

Ul. S. Chalupku   –  pod staničným chodníkom  / p. Sabo /

Od  19. 10. 2018  –  22. 10. 2018

Zechenterova ul.  –  pri dome p. Brhlíka

Angyalova ul.      –  pri dome p. Bachara

Angyalova ul.      –  pri internáte ŠUV

Angyalova ul.      –  pri „Furmanke

 

Od  22. 10. 2018  –  24. 10. 2018

Bystrická ul.         –  pri dome p. Bíleša

Ul. P. Križku        –  pri II. ZŠ

Námestie SNP a Ul. P. Križku  –  parkovisko Jeleň

Zlatá ulica            –  pri dome p. Murgaša

 

Od  24. 10. 2018  –  26. 10. 2018

Zámocké nám.  –  pri vstupe do zámku

Veterník            –  pri kaplnke

Veternícka ul.   –  parkovisko pred „H“ Veterník

Veternícka ul.   –  nad „H“ Veterník

 

Od  26. 10. 2018  –  29. 10. 2018

Ul. J. Horvátha a Ul. Rumunskej armády – pod elektro Friebert

Ul. J. Horvátha –  pri  bývalom pohostinstve

Ul. J. Horvátha –  pri kotolni

Ul. J. Horvátha –  plocha pri ĽAI

Od  02. 11. 2018  –  05. 11. 2018

  • Dolná ulica a Ul. Matunákova – pri poliklinike / Ul. Matunákova /
  • Dolná ulica – „Londýn“
  • Dolná ulica – medzi domami č. 54/34 a 62/47
  • J. Kollára – pri dome J. Kollára

 

Od  05. 11. 2018  –  07. 11. 2018

Štefánikovo nám.  – oproti vchodu do vinárne

Kutnohorská ulica – pri škole pre sluchovo postihnutú mládež

Ul. Ľ. Štúra           –  horná časť 

Banská cesta         –  pri SEZ

 

Od  07. 11. 2018  –  09. 11. 2018

Banská cesta       –  „Kórea“

Nová dolina        –  v križovatke pri garážach

Nová dolina        –  horná časť pri kríži

Kontajnery budú rozmiestnené a odvezené v deň podľa rozpisu a to od 07,00 hod. – do 14,00 hod. !

 

Kontajnery sú určené len pre obyvateľov mesta Kremnica pre zber objemných komunálnych odpadov z domácností. Do kontajnerov je zakázané vhadzovať : trávu, konáre a nebezpečné odpady (opotrebované pneumatiky, autobatérie, odpadové farby, laky a štetce, obaly znečistené rôznymi škodlivinami, zaolejované handry, jedlé oleje a tuky, staré televízory a iné elektronické zariadenia ).

                                                                              oddelenie technických služieb

Zdieľať tento príspevok.