Za jesennou turistikou: Skalka – Gergelyho tunel

Za jesennou turistikou: Skalka – Gergelyho tunel

Kremnické pohorie-Skalka.Gergelyho tunel po rekon¨trukcií Kremnickými baníkmi pod vedením Ing. Du¨ana Rooba.