Zmena podmienok obchodnej verejnej súťaže

Zmena podmienok obchodnej verejnej súťaže

“Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže, po zasadnutí komisie obchodnej verejnej súťaže dňa 08. 10. 2018 oznamuje, že komisia schválila zmenu podmienok obchodnej verejnej súťaže. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore:”

Zmena podmienok obchodnej verejnej súťaže

 

 

Zdieľať tento príspevok.