Ukončenie obchodnej verejnej súťaže

Ukončenie obchodnej verejnej súťaže

“Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže , po zasadnutí Komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov dňa 18. 10. 2018 oznamuje, že komisia odporúča za najvýhodnejší návrh prijať súťažný návrh účastníka: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/1, 815 61 Bratislava, IČO 31 321 828. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.”

Ukončenie obchodnej verejnej súťaže

Zdieľať tento príspevok.