Kvapka krvi

Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica oznamuje všetkým darcom krvi, že dňa 

  13. 12. 2018, t.j. vo štvrtok

v čase od 7.30 hod. do 10.00 hod.

 

sa uskutoční Kvapka krvi v Mestskom kultúrnom stredisku v Kremnici.

Prineste si občiansky preukaz a kartičku poistenca.

 

„Každá kvapka pomôže zachrániť život“.

plagát odber krvi

 

Print Friendly, PDF & Email