Vážení Kremničania! Nová kniha o „vašich“ Turčianskych Tepliciach – verejná zbierka „nesmrteľných“!

Vážení Kremničania! Nová kniha o „vašich“ Turčianskych Tepliciach – verejná zbierka „nesmrteľných“!

Kúpele Turčianske Teplice majú bohatú históriu. Od roku 1535 až do roku 1948 patrili mestu Kremnica, ktoré do nich investovalo nemalé finančné prostriedky – nechalo vystavať kúpeľné budovy, prevádzkovalo kúpele, založilo park. Článok o týchto aktivitách mesta Kremnice bol uverejnený aj v časopise Kremnický letopis.

V súčasnosti sa do tlače pripravuje hodnotná, obsažná a bohato ilustrovaná publikácia o dejinách Turčianskych Teplíc, ktorých neodmysliteľnou súčasťou bolo mesto Kremnica. Knihu napísal renomovaný historik PhDr. Ľubomír Jankovič, PhD. zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a využil pri tom predovšetkým pramene z archívu mesta Kremnice, ako aj kremnického múzea.

Kniha je pripravená na vydanie, chýbajú však peňažné prostriedky na jej vytlačenie. Rozhodli sme sa preto vypísať verejnú zbierku, ktorá už bola prezentovaná v Martine i Turčianskych Tepliciach. Obraciame sa aj na Vás, Kremničanov, s prosbou o zapojenie sa do tejto zbierky. Ponúkame Vám ako protihodnotu, získať nesmrteľnosť zvečnením v tejto knihe.

Podmienky verejnej, Teplickej zbierky nesmrteľných:

Každý jeden z Vás, kto vloží, alebo pošle na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni číslo účtu SK9009000000005144129543 finančnú čiastku:

– 15 € a viac bude menovite uverejnený v tiráži publikácie.

– 30 € a viac bude menovite zverejnený v tiráži publikácie tučným písmom.

– 50 € a viac bude menovite uverejnený v tiráži publikácie tučným písmom a získa 1ks knižnej publikácie.

Názov účtu bol zriadený na meno Ing. František Mičuda a má názov Turčianske Teplice 1281-1918. Pre identifikáciu finančnej čiastky je nutné v správe pre prijímateľa uviesť
celé meno a priezvisko, aj s titulmi,  ktoré bude uvedené v abecednom poradí
(napr. PhDr. Jankovič Ľubomír, PhD.).

 

Z peňažných zbierok sa stavalo Národné divadlo v Prahe, ale aj Národný dom v Martine. Skúsme napodobniť našich predkov!

Prečo prispieť na knihu? Najmä preto, že kniha predstavuje výnimočný, svojím spôsobom jedinečný a reprezentatívny súbor obrazových a faktografických informácii o vyše sedemsto ročnej histórii, pôsobení a dedičstve kúpeľov i mesta Turčianske Teplice, z ktorej viac ako 400 rokov boli vlastníctvom mesta Kremnice.

 

Ukážka z pripravovanej knihy:

Kráľovská Žigmundova návšteva teplických kúpeľov

Napriek dlhotrvajúcim majetkovým sporom sa teplické kúpele v prvej štvrtine 15. storočia stávali postupne známymi a navštevovanými. Prichádzali sem bohatí kremnickí mešťania, šľachta i zemania okolitých stolíc. A zavítal sem aj samotný panovník. Kremnické mestské účty prezrádzajú, že v roku 1423, cestou zo „Starého Zvolena cez Kremnicu“ na Spiš, prechádzal územím Hájskeho panstva reumou sužovaný kráľ Žigmund so sprievodom. Pri liečivých prameňoch strávil koncom marca, alebo začiatkom apríla vraj celý deň a noc. Ani v tom čase tu zrejme ešte nestála žiadna trvalá stavba. Z tej doby sa spomína len mlyn, pravdepodobne drevený, postavený Hájskymi pánmi pri Žarnovici severne od teplých prameňov. Kráľ so svojimi dvoranmi, biskupom Gregoriom de Nissa a pravdepodobne aj osobným lekárom Johannesom Stockom, prepoštom spišskej kapituly, zrejme pobýval len v okolitých stanoch, alebo vo Vieske či Dolnej Štubni výdatne konzumujúc miestne jedlá a popíjajúc vína objednané a dovážané pre neho z Kremnice. Táto návšteva stála toto kráľovské mesto 662 zlatých a 45 denárov. Bola to pokojná, no iba chvíľková idyla v nepokojnej dobe plnej násilia, bojov, pustošenia a drancovania.

 

Kontakty na realizačný tím:

Ing. František Mičuda,

producent a vydavateľ,

vyhlasovateľ zbierky,

GSM: 0905 224 096

E-mail: fmicuda@nextra.sk

 

PhDr.  Ľubomír Jankovič, PhD.,

autor textov a zostavovateľ diela,    

GSM: 0904 444 336

E-mail: lubomir.jankovic@snk.sk

 

Popisky k obrázkom:

 

1) Hotel Malá Fatra v Turčianskych Tepliciach, v rokoch 1926 – 1928 ho dalo vystavať mesto Kremnica

 

2) Kľučka s kremnickým znakom na dverách hotela Malá Fatra v Turčianskych Tepliciach

 

3) Vitráž s kremnickým erbom z hotela Malá Fatra v Turčianskych Tepliciach

 

Zdieľať tento príspevok.