Vyhláška Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra 2018