Spoznajme kremnické tajomstvá

Spoznajme kremnické tajomstvá

OZ Kreatívna spoločnosť VALAVA v Kremnici už zrealizovala napríklad podujatie Kinopríbeh – Kremnický zlatý poklad počas Dňa detí a tiež v lete. Tentokrát sa pustili do projektu, vďaka ktorému môžu Kremničania so svojimi priateľmi a rodinami spoznať Kremnicu trochu inak.

Projekt 7 dní tajomstiev mesta podporila Nadácia VÚB sumou 5 000€, ktorú organizátori získali vďaka verejnému hlasovaniu. ,,Museli sme oslovovať ľudí v Tescu v Žiari nad Hronom, v uliciach, v podnikoch, počas Vianočných trhov na hrade. Oslovili sme o pomoc mestské školy a materské školy, školy v Žiari nad Hronom, v Jastrabej. Prosba o hlasovanie bola zverejnená v Kremnických novinách, na letákoch v meste, uvedená v Mestskom rozhlase, dokonca sme zaplatili aj reklamu cez sociálne siete. Priamo sme takto oslovili viac ako 5000 ľudí,“ opisuje priebeh získavania finančných prostriedkov za OZ Valava Antónia Ťahún-Mendelová.  Celkovo sa občianskemu združeiu podarilo na projekt získať 1401 hlasov, čo im prinieslo 4. miesto v Banskobystrickom kraji a sumu 5 tisíc eur. ,,Ďakujeme touto cestou za každý hlas. Získané prostriedky použijeme na naplnenie cieľov projektu: realizácia dlhodobo plánovaného projektu Tajomstvá mesta,“ hovorí Ťahún – Mendelová.

Tajomstvá mesta Kremnica

,,Ide o interaktívnu zážitkovú a poznávaciu aktivitu, ktorej by sa obyvatelia mesta mohli aktívne zúčastňovať so svojimi rodinami a priateľmi. Projekt pozostáva z troch častí, ktoré budú realizované aj súbežne. V prvej sa rodiny (alebo menšie skupiny 3 – 10 ľudí rôznych vekových kategórií) počas prechádzky mestom Kremnica zážitkovým spôsobom (turistickou verziou tzv. únikovej hry, či by sme to mohli nazvať aj niečo ako mestský geocaching) dozvedajú zaujímavosti nielen o kultúrnych pamiatkach mesta, ale i o živote v meste v minulosti i súčasnosti. V druhej časti projektu budú mať obyvatelia mesta možnosť zúčastniť sa zábavno-náučných večerov (rodiny s deťmi, menšie skupiny ľudí) vo forme atraktívnych kvízov (s využitím hlasovacích zariadení). V tretej časti budú mať možnosť zúčastniť sa tejto zábavno-náučnej aktivity aj žiaci našich škôl v meste,“ opisuje projekt Antónia Ťahún – Mendelová. Tabuľky v meste by po skončení hry mali zostať v meste a slúžiť aj pre turistov. Projekt by mal byť realizovaný v priebehu roku 2019.

Spolurealizátormi a partnermi projektu sú mesto Kremnica, Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici, Kultúrne centrum Akropola a Bazokov s.r.o.

Finančné prostriedky na projekt napriek príspevku Nadácie VÚB však podľa Ťahún – Mendelovej nebudú postačujúce. ,,Budeme prosiť o spoluprácu dobrovoľníkov a o finančnú pomoc firmy, spoločnosti.“

 

Veronika Chrienová

 

Zdieľať tento príspevok.