Pomôžte aj vy svojím hlasom za dobrú vec

Pomôžte aj vy svojím hlasom za dobrú vec

Exif_JPEG_420

 
„HRÁME SA A SPOZNÁVAME VONKU… Sme Materská škola Dolná v Kremnici, ktorá má dve pracoviská. Naším zámerom je efektívne a s radosťou tráviť čas v exteriéri MŠ. Dobudovaním pocitového chodníka s prírodnými prekážkami by sme chceli deťom zabezpečiť zaujímavé a hrové prežitie pobytu vonku. Dar z výhry by bol použitý na vytvorenie chodníka, kde by deti viacerými zmyslami vnímali jeho povrch a kvalitu rôznych prírodnín, akými sú kameň, drevo, šušky, piesok atď.“

 

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/ziar-nad-hronom?projectId=4235&do=success

 

Zdieľať tento príspevok.