Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu

Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu

1.zmena 2019 na zverejnenie

Zdieľať tento príspevok.