Kremnická knižnica nie je len o požičiavaní kníh

Kremnická knižnica nie je len o požičiavaní kníh

Knižnica Jána Kollára vznikla v roku 1925 ako Mestská knižnica Jána Kollára v Kremnici. V súčasných priestoroch patriacich mestu, gotickom dome z 15. storočia, pôsobí od roku 1985. Dnes si v nej literatúru hľadajú čitatelia beletrie, ale aj študenti zo širokého okolia. Okrem toho organizuje množstvo rôznych podujarí, venuje sa publikačnej činnosti a od roku 2018 prevádzkuje aj materské centrum.

Knižnica pre dospelých aj pre deti

Náučnú, zábavnú aj odbornú literatúru nájdu čitatelia v oddeleniach pre dospelých a pre deti a mládež. Podľa riaditeľa knižnice Petra Lyseka si do knižnice chodia hľadať materiály aj študenti zo širokého okolia. ,,Disponujeme veľkým množstvom odbornej literatúry, no ak niekto predsa nenájde to, čo potrebuje, sme schopní mu literatúru zohnať v rámci medziknižničnej výpožičnej služby,“ vysvetľuje.

V knižnici funguje aj čitáreň, kde sa návštevníci môžu začítať do 16 druhov časopisov a 11 novín, ktoré knižnica odoberá. Okrem toho tu už 4 roky ponúkajú návštevníkom kávu či čaj zadarmo. ,,V čitárni sa koná aj množstvo besied, výstav, alebo aj počítačový kurz pre začiatočníkov, tiež zadarmo,“ hovorí Lysek. Novinkou je aj počiavanie bobov, sánok či lopárov pre deti, ktoré ich môžu v zimných mesiacov využiť na zasneženom námestí

 

Materské centrum žije hudbou a cvičením

V spolupráci s mestom Kremnica Knižnica Jána Kollára otvorila v roku 2018 materské centrum v priestoroch detského oddelenia. ,,Je to jediné miesto v meste, kde sa môžu rodičia s deťmi stretávať, hrať sa, rozprávať sa. Využívajú ho najmä matky počas nepriaznivého počasia vonku,“ vysvetľuje Peter Lysek. Okrem možnosti vstupu do centra, ktoré je otvorené tak ako detské oddelenie knižnice, tu rodičia môžu tráviť čas aj inými aktivitami. Obľúbená Slávikova hudobná škola sa koná každý utorok od 9.00 a novinkou je Cvičenie s deťmi každú stredu rovnako od 9.00.

 

Knižnica sa venuje aj publikačnej činnosti

Okrem zapožičiavania kníh a organizácií rôznych podujatí či služieb verejnosti sa Knižnica Jána Kollára venuje aj vydávaniu vlastnej práce. Publikácie knižnice je možné si požičať, prípadne kopírovať. Medzi najnovšie diela patrí publikácia o kremnickom režisérovi  Petrovi Luptovskom s názvom Tri pravidlá a jeden režisér. Knižnica sa podieľala aj na vydaní knihy My Kremničania, ktorá bola pokrstená na oslavách 690. výročia založenia mesta. Medzi ďalšie publikačné aktivity knižnice patrí napríklad aj bibliografia Stopy banskej činnosti v zlatom meste či Retro pohľady do archívu regionálnej tlače.

Regionálnej tlači sa v knižnici špeciálne venuje Oddelenie bibliografie a informácií, ktoré buduje databázu regionálnej tlače a vytvára zbierku článkov z tlače, ktoré sa venujú niektorej z tém o Kremnici.

 

Knižničný fond môžu dopĺňať aj darcovia či sponzori

Knižnica publikácie získava okrem nákupu aj od darcov či sponzorov. ,,Darcovia kníh nie sú len Kremničania, aj ľudia zo širokého okolia, ktorí prispievajú k rozšíreniu knižničého fondu,“ vysvetľuje Lysek.

Ku knihám sa knižnica snaží dostať aj ľudí, ktorí pre svoj zdravotný stav či zníženú mobilitu  nemôžu knižnicu navštevovať, ale radi čítajú. ,,Knihy si môžu objednať telefonicky na čísle: 045/6742 063 alebo emailom na kniznica@kjkk.sk. Rozvoz kníh do domácností sa koná v prvý štvrtok v mesiaci,“ hovorí Peter Lysek o službe KnihaBus. Okrem knižnice sa ku knihám dá dostať aj prostredníctvom služby Knižnica na ulici. Tá sa nachádza vo vestibule knižnice, knihy sú aj v Kultúrnom a informačnom centre mesta či vo vybraných reštauračných zariadeniach.

Veronika Chrienová

Redakcia Kremnických novín

Zdieľať tento príspevok.