Výzva na predloženie ponuky – Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 6 cm