Oznámenie o voľnom pracovnom mieste / upratovačka /

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste / upratovačka /

Mestský bytový podnik v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

informuje o voľnom pracovnom mieste:

 

Názov pracovného miesta:                        upratovačka

Rozsah pracovného úväzku:                      plný úväzok

Informácia o výške platu:                           minimálne 520,00 EUR/mesačne

Termín nástupu:                                          01.08.2019

Osobné predpoklady:                                 flexibilita, samostatnosť, dôslednosť, precíznosť

Charakteristika pracovného miesta:        upratovanie v budove polikliniky, Dolná 49/21, Kremnica

  • Udržiavanie čistoty v objekte a jeho okolí.
  • Umývanie a leštenie okien, zrkadiel a iných sklenených plôch.
  • Čistenie a dezinfikovanie sociálnych a sanitárnych zariadení.
  • Vysýpanie a odnášanie nečistôt do smetných košov.
  • Čistenie kobercov.
  • Vykonávanie ostatných bežných upratovacích prác (utieranie prachu, zametanie, umývanie, tepovanie a podobne).

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Štruktúrovaný životopis
  • Písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom pracovného pohovoru v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zasielanie žiadostí do 31.07.2019

Kontaktná adresa:

Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01  Kremnica

Ing. Lenka Reichlová
tel. kontakt: 045/67 42 471
e-mail: lenka.reichlova@kremnica.sk

Zdieľať tento príspevok.