Domov

Aktuálne info

7. mája 2018

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie […]
24. apríla 2018

Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a kultúry si môžete podať do 31. mája 2018

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica č.11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, v znení neskorších zmien a doplnkov, je možné v termíne do 31. mája 2018 predložiť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. Dotácie […]