Mestsk slvnosti 2017 Ora et Ars 2017 Kremnick slvnos vna Burza zimnho sportovho vstroja

645x60

Oznam o začatých správnych konaniach

Oznam o začatých správnych konaniach Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých…

Zber drevného odpadu

Zber drevného odpadu Mestský úrad v Kremnici v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č.4/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  oznamuje občanom mesta…

Termín uzávierky prijímania žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta je 31.08.2017

Termín uzávierky prijímania žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta je 31.08.2017 V zmysle VZN č. 11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení neskorších zmien a doplnkov je možné…

300x120

GIS PLÁN MESTA KREMNICA
O Z N Á M E N I E o prerokovaní  návrhu ÚPN zóny

10. ročník Štefanovho turnaja

10. ročník Štefanovho turnaja V sobotu 29.7.2017 sa uskutočnil 10. ročník Štefanovho turnaja neregistrovaných hráčov vo štvorhrách. Turnaj je…

9. ročník tenisového turnaja Friends Cup

9. ročník tenisového turnaja Friends Cup Počas víkendu 30.6.-02.07.2017 sa na tenisových dvorcoch ŠKT Kremnica uskutočnil 9.ročník tenisového turnaja vo štvorhre…

Futbalisti Kremnice zahájili novú sezónu

Futbalisti Kremnice zahájili novú sezónu Úvodnými zápasmi rozbehli svoje súťaže muži, dorastenci, ale aj starší a mladší žiaci. Cieľom áčka,…

90 rokov je starecký vek, ale futbal nestarne

90 rokov je starecký vek, ale futbal nestarne Výročie založenia futbalového klubu v našom meste si Športový klub futbalu pripomenul už v lete…

Ukončenie sezóny 2016/2017 kremnických zjazdárov

Ukončenie sezóny 2016/2017 kremnických zjazdárov

V predchádzajúcom čísle Kremnických novín sme vás informovali o výsledkoch pretekov oblastnej lyžiarskej ligy, v ktorej SkiKlub Kremnica obhájil prvenstvo. Po úspešnej zimnej sezóne by sme sa s Vami radi podelili  a informovali Vás o výsledkoch pretekov slovenského pohára a medzinárodných pretekoch zjazdového lyžovania, ktoré…

10. ročník Štefanovho turnaja

10. ročník Štefanovho turnaja

V sobotu 29.7.2017 sa uskutočnil 10. ročník Štefanovho turnaja neregistrovaných hráčov vo štvorhrách. Turnaj je venovaný pamiatke nášho priateľa Štefana Grossmanna. Ako tradične za krásneho počasia, ktoré zariadil „Štefan“ sa turnaja zúčastnilo 17 dvojíc, ktoré boli rozdelené do hlavnej súťaže a súťaže seniorov.   Výsledky…

9. ročník tenisového turnaja Friends Cup

9. ročník tenisového turnaja Friends Cup Počas víkendu 30.6.-02.07.2017 sa na tenisových dvorcoch ŠKT Kremnica uskutočnil 9.ročník tenisového turnaja vo štvorhre…

Výsledky družstiev ŠKT Kremnica v roku 2017

Výsledky družstiev ŠKT Kremnica v roku 2017 V mesiacoch máj , jún prebehli majstrovské súťaže družstiev v tenise. Družstvá ŠKT Kremnica dosiahli…

Budúce nádeje kulturistického oddielu TJ Kremnica

Budúce nádeje kulturistického oddielu TJ Kremnica

Veľmi ťažké je porovnať, či za posledné roky pretieklo viac vody v Kremnickom potoku alebo či úroveň pretekárok v kategórii bikiny fitness išla tak úžasne hore. V roku 2011 sa v Starej Ľubovni predstavili ženy na svojich prvých majstrovstvách Slovenska. Na súťaži prevládali postavy mladých…

Príprava na jarné súťaže v roku 2016

Príprava na jarné súťaže v roku 2016 Kulturistický oddiel TJ Kremnica sa v prevažnej miere zameriava na jarné súťaže a to hlavne…

Úspechy našich žien na pohárových súťažiach a na majstrovstvách Slovenska

Úspechy našich žien na pohárových súťažiach a na majstrovstvách Slovenska Postupné narastanie počtu pretekárok v kulturistickom oddiely TJ Kremnica nás posúva medzi najsilnejšie oddiely v…