Domov

Aktuálne info

8. apríla 2019

Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2019

    Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov : papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do vriec a […]
3. apríla 2019

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre objemný komunálny odpad z domácností

JAR 2019  Od  03. 04. 2019 – 05. 04. 2019 Ul. ČSA – bytovka pri závode Elba Ul. ĆSA – pri Psychiatrickej nemocnici Ul. ĆSA –  vjazd do školy pre […]