Domov

Aktuálne info

16. júla 2018

Kvapka krvi

  Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica oznamuje všetkým darcom krvi, že dňa 15. 08. 2018, t.j. v stredu v čase od 7.30 hod. do 10.00 hod. sa […]
13. júna 2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste / pracovník pre zber odpadov a pomocné práce /

V Kremnici, 6. júna 2018 Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších […]