Jarmok – organizačný poriadok, cenník, prihláška

Aktuálny oznam:

Oznamujeme všetkým záujemcom o predaj na Kremnickom jarmoku s ponukou služieb GASTRO a miniGASTRO (medovina, trdelníky, cukrovinky, predaj vína) a predaj balónov, aby neposielali svoje žiadosti, pretože kapacita miest s týmto sortimentom je už naplnená.

 

 

 

INFORMÁCIA PRE ZÁUJEMCOV O PREDAJ NA KREMNICKOM JARMOKU:

Cechové hody kremnické –  29. Kremnický jarmok sa uskutočnia 19. – 20. júla na Štefánikovom námestí. V tomto roku sa Námestie SNP, Ulica J. Horvátha a Ul. J. Kollára obsadzovať predajnými stánkami nebudú. Predajné stánky budú na Štefánikovom námestí len počas jedného dňa a to v sobotu 20. júla s výnimkou stánkov s občerstvením, ktoré budú na námestí počas obidvoch dní. Počet predajných miest bude značne obmedzený, preto si organizátor vyhradzuje právo výberu predajcov podľa vhodnosti sortimentu v súlade s tematickým zameraním podujatia.

Upozornenie: pod textom sú k dispozícii na stiahnutie 2 varianty žiadosti – pre predajcov občerstvenia a pochutín (GASTRO stánky, medovina, cukrovinky), ktorí sa záväzne prihlásia na jarmok po oba dni 19. a 20. júla 2019) a ostatných predajcov spotrebného tovaru a remeselníkov (pre ktorých bude jarmok iba v sobotu 20. júla 2019). Tlačivo Čestné vyhlásenie a Súhlas dotknutej osoby vypĺňajú len fyzické osoby, ktoré nemajú DIČ.

Akceptované budú len správne vyplnené a doručené kompletné tlačivá žiadosti.

Ďakujeme za porozumenie.

 

kontakt:

Svetlana Šverhová
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
Štefánikovo nám. 35/44
967 01 Kremnica
Tel: 045 6782786, 0910 998 836

e-mail: svetlana.sverhova@kremnica.sk

 

Čestné vyhlásenie

Súhlas dotknutej osoby jarmok

Žiadosť GASTRO stánky

Žiadosť predajcovia

Jarmočný poriadok

Cenník platieb za predajné miesto