Home » Entries posted by Veronika Chrienová
Stories written by chrienova
Cechové hody kremnické – 28. Kremnický jarmok

Cechové hody kremnické – 28. Kremnický jarmok

    Cechové hody kremnické – 28. Kremnický jarmok sa uskutoční v dňoch 20. – 21. júla 2018 v centre mesta na Štefánikovom námestí, Námestí SNP, Ulici Jula Horvátha a Ulici Jána Kollára. V tomto roku sa bude celé podujatie niesť v stredovekom duchu podobne ako pred dvomi rokmi. Centrom ukážok stredovekých zvykov, bojového umenia, tvorivých dielní a remesiel ako […]

1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018

1.zmena_2018_na zverejnenie  

Čítať ďalej …
Pre chrípku zákaz návštev na lôžkových oddeleniach žiarskej nemocnice

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom bol nariadený zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom, ktorý platí od zajtra 13. februára. Dôvodom je vzostup hlásenej chorobnosti akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v žiarskom okrese. Zákaz návštev platí do odvolania.

Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 1/1802     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 1/20187 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 13 ZA: 13 (MUDr. Dana […]

Čítať ďalej …
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 9/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová Neskorší príchod nahlásili: – Mgr. Alexander Sekaj Neprítomní: – Ospravedlnení: – Prizvaní a hostia: […]

Čítať ďalej …
Zápisnica č. 8/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 11. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová Neskorší príchod nahlásili: – Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj Neprítomní: – […]

Čítať ďalej …
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vyrozumenie  

Čítať ďalej …
Podvodník opäť „nachytal“ 81-ročnú dôchodkyňu

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici Podvodník opäť „nachytal“ 81-ročnú dôchodkyňu Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Žiari nad Hronom začal v stredu (31.1.) trestné stíhanie za zločin podvodu. V pondelok (29.1.) totiž zavolal neznámy páchateľ na pevnú linku do bytu 81-ročnej dôchodkyne, ktorá keď zdvihla, opýtal sa jej mužským hlasom na jej priezvisko. Po tom, čo mu uviedla […]

Čítať ďalej …
Zákonné povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018

Povinnosti chovateľov 2018  

Čítať ďalej …
Page 1 of 8123Next ›Last »