Veronika Chrienová

18. januára 2018

Sociálny taxík aj pre Kremničanov

18. januára 2018

Zápisnica č. 26 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 15.01.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie: 15,50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnený: MUDr. Radovan Junas Sekretárka […]
18. januára 2018

Bežecké trate na Skalke budú spoplatnené

Mesto Kremnica pristúpilo k zavedeniu poplatku za využívanie bežeckých tratí na Skalke. Od soboty 20. 1. 2018 si bude môcť každý bežkár starší ako 15 rokov zakúpiť jednodňový farebný náramok […]
15. januára 2018

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

ZaD3_Sprievodna_sprava_UPN 2_Navrh_priestoroveho_usporiadania_ZaD3 4a_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 4aS_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 4bcd_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 4efg_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 4h_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 5a_Navrh_dopravneho_vybavenia_ZaD3 5bcd_Navrh_dopravneho_vybavenia_ZaD3 5efg_Navrh_dopravneho_vybavenia_ZaD3 6efg_Navrh_vodneho_hospodarstva_ZaD3 7bcd_Navrh_energetika_spoje_ZaD3 7efg_Navrh_energetika_spoje_ZaD3 8bcd_Navrh_VPS_ZaD3 8efg_Navrh_VPS_ZaD3 9a_Zaber_PP_ZaD3 9bcd_Zaber_PP_ZaD3 9efg_Zaber_PP_ZaD3 9h_Zaber_PP_ZaD3
10. januára 2018

Seniori pozor! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V ostatnom období sú zaznamenávané  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám […]
8. januára 2018

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 […]
2. januára 2018

Rozpočet mesta Kremnica na rok 2018, 2019, 2020

Rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 a roky 2019,2020 Viacročný rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 a roky 2019,2020 Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 a roky 2019,2020
21. decembra 2017

Sedem storočí kremnických mestských lesov

článok vyšiel v čísle 12/2017 Kremnických novín História kremnického lesníctva je nesmierne bohatá. Lesy vždy tvorili súčasť teritoriálneho vlastníctva mesta Kremnica. Veľmi dôležité boli pre tunajšie zlaté baníctvo a mincovňu. […]