Veronika Chrienová

21. januára 2018

Prerušenie dodávky elektriny v Kremnici v mesiaci JANUÁR

Prerušenie 24. január Prerušenie 22. január Prerušenie 25. január Prerušenie 31. január
18. januára 2018

Sociálny taxík aj pre Kremničanov

18. januára 2018

Zápisnica č. 26 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 15.01.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie: 15,50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnený: MUDr. Radovan Junas Sekretárka […]
18. januára 2018

Bežecké trate na Skalke budú spoplatnené

Mesto Kremnica pristúpilo k zavedeniu poplatku za využívanie bežeckých tratí na Skalke. Od soboty 20. 1. 2018 si bude môcť každý bežkár starší ako 15 rokov zakúpiť jednodňový farebný náramok […]
15. januára 2018

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

ZaD3_Sprievodna_sprava_UPN 2_Navrh_priestoroveho_usporiadania_ZaD3 4a_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 4aS_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 4bcd_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 4efg_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 4h_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 5a_Navrh_dopravneho_vybavenia_ZaD3 5bcd_Navrh_dopravneho_vybavenia_ZaD3 5efg_Navrh_dopravneho_vybavenia_ZaD3 6efg_Navrh_vodneho_hospodarstva_ZaD3 7bcd_Navrh_energetika_spoje_ZaD3 7efg_Navrh_energetika_spoje_ZaD3 8bcd_Navrh_VPS_ZaD3 8efg_Navrh_VPS_ZaD3 9a_Zaber_PP_ZaD3 9bcd_Zaber_PP_ZaD3 9efg_Zaber_PP_ZaD3 9h_Zaber_PP_ZaD3
10. januára 2018

Seniori pozor! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V ostatnom období sú zaznamenávané  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám […]
8. januára 2018

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 […]
21. decembra 2017

Sedem storočí kremnických mestských lesov

článok vyšiel v čísle 12/2017 Kremnických novín História kremnického lesníctva je nesmierne bohatá. Lesy vždy tvorili súčasť teritoriálneho vlastníctva mesta Kremnica. Veľmi dôležité boli pre tunajšie zlaté baníctvo a mincovňu. […]