Home » Entries posted by Veronika Chrienová (Page 3)
Stories written by chrienova
Turnaj detí do 10 rokov v tenise

Na halovom tenisovom turnaji detí do 10 rokov, ktorý sa konal v Lieskovci v dňoch 2.-.3.2.2018 získala naša hráčka Dominika Petríková 1. miesto, keď vo finále porazila Katarínu Martinkovú 6:0. Domika získala svoje prvé víťazstvo vo svojej tenisovej kariére.   Výbor ŠKT Kremnica

Čítať ďalej …
Na úpravu bežeckých tratí sa za mesiac vyzbieralo viac ako 8 000 eur

Už viac ako mesiac funguje na Skalke nový systém prispievania na úpravu bežeckých tratí. Lyžiari si po novom môžu kúpiť celodenné náramky alebo sezónny lístok – nálepku. Až donedávna mohli bežkári na Skalke na úpravu tratí prispieť kúpou nálepky v hodnote 5, 10, 20, 50 alebo 100€. Systém dobrovoľného prispievania však mesto Kremnica zmenilo a […]

Čítať ďalej …
Mesto plánuje opravy v mestskom cintoríne ešte tento rok

Mestský cintorín by sa v najbližšom období mohol dočkať rekonštrukcie. Mesto vyčíslilo hrubé predbežné náklady na 142 tisíc eur.  Podľa primátora mesta Alexandra Ferenčíka je oprava cintorína jednou z priorít poslancov a vedenia mesta. Oddelenie výstavby a životného prostredia pripravilo orientačnú kalkuláciu nákladov, ktoré zahŕňajú výmenu krytiny nad obradnou sieňou, ozvučenie cintorína, opravu výtlkov, oporných […]

Čítať ďalej …
Oznam o začatých správnych konaniach

 Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do […]

Čítať ďalej …
Video: Kremnica z neba

 

Čítať ďalej …
Zápisnica č. 27 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 19.02.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,20 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Radovan Junas, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnený: MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program Úvod Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Ponuka prebytočného majetku Úvod Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom […]

Čítať ďalej …
Cesta a chodníky na Zechenterovej ulici sa dočkajú rekonštrukcie

Poslanci na zastupiteľstve 8. februára schválili navýšenie kapitálových výdavkov o 1 230 € na spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici. Mesto tak v najbližšom období pristúpi k spracovaniu projektovej dokumentácie. „Výškopisné a polohopisné zameranie ako podklad k projektu boli už vypracované, čakáme na stanovisko Krajského pamiatkového úradu a vyjadrenie správcov […]

Čítať ďalej …
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo …/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12  písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe […]

Čítať ďalej …
Cechové hody kremnické – 28. Kremnický jarmok

    Cechové hody kremnické – 28. Kremnický jarmok sa uskutoční v dňoch 20. – 21. júla 2018 v centre mesta na Štefánikovom námestí, Námestí SNP, Ulici Jula Horvátha a Ulici Jána Kollára. V tomto roku sa bude celé podujatie niesť v stredovekom duchu podobne ako pred dvomi rokmi. Centrom ukážok stredovekých zvykov, bojového umenia, tvorivých dielní a remesiel ako […]

Čítať ďalej …
1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018

1.zmena_2018_na zverejnenie  

Čítať ďalej …