Home » Entries posted by Veronika Chrienová (Page 3)
Stories written by chrienova
Zápisnica č. 4/2017 zo zasadnutia mimoriadnej Komisie dotačnej, konaného dňa 08. novembra 2017

Zápisnica z dotačnej komisie 8. novembra 2017

Čítať ďalej …
Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. novembra 2017

Uznesenie číslo 109/1711     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 7/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 12 ZA: 12 (MUDr. Dana […]

Čítať ďalej …

Dôvodová správa 6. zmena

Čítať ďalej …
5. zmena rozpočtu mesta na rok 2017

Dôvodová správa 5. zmena

Čítať ďalej …
Čítať ďalej …
Skalka Relax centrum bude od soboty otvorené

V dňoch 20. 11 – 24. 11. 2017 bude Relax centrum z dôvodu sanitárnych dní zatvorené. Od soboty 25.11. je opäť otvorené.

Čítať ďalej …
Pozvánka na otvorenie centra KNIŽNICA FAMÍLIA

Srdečne pozývame všetky rodiny s deťmi na otvorenie nového priestoru KNIŽNICA FAMÍLIA v Knižnici Jána Kollára v Kremnici. Centrum bude slúžiť ako miesto, kde môžu svoj čas tráviť deti s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Otvorenie sa uskutoční 24. novembra (v piatok) o 11.00 hod. Tešíme sa na vás a veríme, že si nový farebný […]

Čítať ďalej …
Zápisnica č. 7/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 10. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

__________________________________________________________________________ Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová Neskorší príchod nahlásili: – Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec […]

Čítať ďalej …
Zápisnica č. 6/2017  z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 09. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová Neskorší príchod nahlásili: – Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo Neprítomní: […]

Čítať ďalej …
Jozef Pribilinec

Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici, v spolupráci s mestom Kremnica, si dňa 19. októbra 2017 pripomenul bývalého slovenského atléta v chôdzi Jozefa Pribilinca, ktorý v tejto disciplíne dosiahol významné úspechy. Pôvodne sme plánovali usporiadať besedu s menovaným, ale napriek o uistení termínu konania podujatia, sa na besedu nedostavil. Následne Matilda Olbrichtová prítomným obyvateľom mesta, […]

Čítať ďalej …