Veronika Chrienová

15. marca 2018

Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia dotačnej komisie dňa 07. marca 2018

                                                                                                                             Dotačná komisia zasadala dňa 7.3.2018 o 15:30hod. Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Eva Hrončová, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo Ospravedlnený: – Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií […]
14. marca 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 9.3. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová         Program: Otvorenie Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a […]
14. marca 2018

Zápisnica č. 1/2018 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8.2.2018

  Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ing. Marek Kurka, […]
10. marca 2018

Kvapka krvi

Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica oznamuje všetkým darcom krvi, že dňa  04. 2018, t.j. vo štvrtok v čase od 7.30 hod. do 10.00 hod. sa uskutoční Kvapka […]
7. marca 2018

Zdeno Gális: „Do Akropoly pribudnú vedomostné kvízy a vzdelávacie podujatia formou workshopov.“

Minulý rok Akropola vo svojej dnešnej podobe oslávila 10 rokov. Výročiu si prispôsobil aj program, mohli sme toho vidieť a zažiť viac. Ako reagovali na zhustenie programu návštevníci? Áno je […]
7. marca 2018

Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 26. februára 2018

     Prítomní:         Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban,  Peter Chren, Ing. Marek Kurka,  Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová, Neprítomní:     RNDr. Zuzana Balážová, […]
7. marca 2018

Podporte projekt kremnickej škôlky

    Zahlasovať za projekt Materskej školy Dolná môžete TU  
6. marca 2018

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce […]