Home » Entries posted by Veronika Chrienová (Page 6)
Stories written by chrienova
Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 22. januára 2018

Prítomní:        Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová, Neprítomní:   Peter Chren, Bc. Martin Rusín,                     Prizvaní:         Ing. Marek Kurka, Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta Program: 1. Úvod  Finančné veci                         2.1       Návrh […]

Čítať ďalej …
Ľahkoatletické aj futbalové ihrisko sú opäť upravené na bežkovanie

Milí bežkári, ľahkoatletické aj futbalové ihrisko sú opäť po roku upravené pre bežecké lyžovanie. Na ľahkoatletickom ihrisku si môžete zajazdiť aj vo večerných hodinách vďaka osvetleniu. Veríme, že poslúžia všetkým, ktorí budú mať chuť si zabežkovať aj v meste.

Čítať ďalej …
Prerušenie dodávky elektriny v Kremnici v mesiaci JANUÁR

Prerušenie 24. január Prerušenie 22. január Prerušenie 25. január Prerušenie 31. január

Čítať ďalej …
Sociálny taxík aj pre Kremničanov
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 26 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 15.01.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie: 15,50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnený: MUDr. Radovan Junas Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program Úvod Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda   Úvod Na úvod Mgr. Hrončová privítala […]

Čítať ďalej …
Bežecké trate na Skalke budú spoplatnené

Mesto Kremnica pristúpilo k zavedeniu poplatku za využívanie bežeckých tratí na Skalke. Od soboty 20. 1. 2018 si bude môcť každý bežkár starší ako 15 rokov zakúpiť jednodňový farebný náramok v hodnote 2 €, ktorý bude mať v deň bežkovania na ruke. Prispieť na úpravu tratí je možné aj formou kúpy nálepky v hodnote 20€, […]

Čítať ďalej …
Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

ZaD3_Sprievodna_sprava_UPN 2_Navrh_priestoroveho_usporiadania_ZaD3 4a_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 4aS_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 4bcd_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 4efg_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 4h_Komplexny_urban_navrh_ZaD3 5a_Navrh_dopravneho_vybavenia_ZaD3 5bcd_Navrh_dopravneho_vybavenia_ZaD3 5efg_Navrh_dopravneho_vybavenia_ZaD3 6efg_Navrh_vodneho_hospodarstva_ZaD3 7bcd_Navrh_energetika_spoje_ZaD3 7efg_Navrh_energetika_spoje_ZaD3 8bcd_Navrh_VPS_ZaD3 8efg_Navrh_VPS_ZaD3 9a_Zaber_PP_ZaD3 9bcd_Zaber_PP_ZaD3 9efg_Zaber_PP_ZaD3 9h_Zaber_PP_ZaD3

Čítať ďalej …
Seniori pozor! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V ostatnom období sú zaznamenávané  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám  a  predstavujú sa nielen ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn, brat, sused, spolužiak) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, ale tiež ako lekári. Seniorov […]

Čítať ďalej …
Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (zákon o ovzduší) a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia […]

Čítať ďalej …
Rozpočet mesta Kremnica na rok 2018, 2019, 2020

Rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 a roky 2019,2020 Viacročný rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 a roky 2019,2020 Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 a roky 2019,2020

Čítať ďalej …