Veronika Chrienová

14. februára 2018

1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018

1.zmena_2018_na zverejnenie  
12. februára 2018

Pre chrípku zákaz návštev na lôžkových oddeleniach žiarskej nemocnice

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom bol nariadený zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom, ktorý platí od zajtra 13. februára. […]
12. februára 2018

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. februára 2018

Uznesenie číslo 1/1802     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
12. februára 2018

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. 2. 2018

8. februára 2018

Zápisnica č. 9/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, […]
8. februára 2018

Zápisnica č. 8/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 11. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. […]
6. februára 2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vyrozumenie  
6. februára 2018

Podvodník opäť „nachytal“ 81-ročnú dôchodkyňu

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici Podvodník opäť „nachytal“ 81-ročnú dôchodkyňu Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Žiari nad Hronom začal v stredu (31.1.) trestné stíhanie za zločin podvodu. V pondelok (29.1.) totiž zavolal […]