Home » Entries posted by Veronika Chrienová (Page 8)
Stories written by chrienova
4. zmena rozpočtu mesta na rok 2017

4._zmena_2017

Čítať ďalej …
Oznam o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do […]

Čítať ďalej …
Zápisnica č. 23 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 18.09.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnení: – Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program Úvod Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda1. Úvod Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie. 2.Prejednanie […]

Čítať ďalej …
POZOR ZMENA! Hybaj na Skalku je preložené na nedeľu

Už túto nedeľu 13. augusta sa na Skalke uskutoční druhý ročník podujatia Hybaj na Skalku – športuj, jedz a bav sa. Pozývame všetky deti aj dospelých na deň plný atrakcií a dobrej hudby. Čaká nás skákacia zóna, balančná zóna, akrobatická zóna, vojenská zóna či letný biatlon. Nebudú chýbať ani hry s mestskou políciou a záchranárske […]

Čítať ďalej …
Videozáznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. 6. 2017

Videozáznam – 15. 6. 2017

Čítať ďalej …
Lákavá jar v Kremnických vrchoch

Na jarné výlety nemusíte chodiť ďaleko. Aj Kremnické vrchy ponúkajú možnosti na aktívny relax či wellness. Turisticko – náučným chodníkom Zelená cesta Oblasť: Kremnické vrchy Chránené územia: Prírodná rezervácia Bujačia lúka, PR Kremnický Štós Východisko: Vejmutovský porast Dĺžka: 7 km, prevýšenie 450 m Čas prechodu: 2 – 3 hodiny Chodník Zelená cesta vznikol už v […]

Čítať ďalej …
Vyhlásenia  primátora a mestského zastupiteľstva

Detský domov MAURICIUS v Kremnici ako štátne zariadenie zahájil svoju činnosť od 1.9. 2005. Mesto Kremnica sa pozitívne postavilo k zámeru zriadiť na území mesta samostatný detský domov. S týmto zámerom prišli vtedajší poslanci mestského zastupiteľstva a jednalo sa aj o využitie priestorov lôžkovej časti bývalej nemocnice, ktoré boli vlastníctvom mesta Kremnica a neboli od […]

Čítať ďalej …
OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica: Názov pracovného miesta:      sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zeleni Rozsah pracovného úväzku:  plný úväzok; 7,5 hod denne Kvalifikačné predpoklady: – základné príp. […]

Čítať ďalej …
Mesto Kremnica má nové logo

Mesto Kremnica a jeho organizácie majú nové logo a vizuálny štýl. Sedemčlenná komisia vybrala víťazný návrh spomedzi 32 prihlásených dizajnov. Do verejnej neanonymnej súťaže, ktoré Kultúrne a informačné centrum vyhlásilo 1. februára 2017, sa zapojilo 25 autorov zo všetkých kútov Slovenska. Komisia pre výber loga nakoniec vybrala ako víťazný návrh autora Juraja Chmuru. Juraj Chmura, pôvodom Kremničan, je […]

Čítať ďalej …
Na kremnickom Námestí SNP sa obnoví priechod pre chodcov

Priechod má vzniknúť aj pri Mincovni Kremnica. Kremničania sa dočkajú aj dopravného zrkadla na križovatke pri Obvodnom oddelení policajného zboru a na Zámockom námestí. Dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom vydal súhlasné stanovisko k žiadosti mesta Kremnica o zriadenie priechodu pre chodcov na Námestí SNP v smere z barbakanu na pešiu zónu a tiež na Štefánikovom námestí pri Mincovni Kremnica. Podľa vedúceho […]

Čítať ďalej …