Home » Entries posted by redakcia
Stories written by michaela.simonovicova
Doprava na Skalku žltým minibusom cez sobotu a nedeľu 29.4. – 30.4.2017 a 1.mája 2017 v pondelok

Doprava na Skalku žltým minibusom cez sobotu a nedeľu 29.4. – 30.4.2017 a 1.mája 2017 v pondelok

POZOR ZMENA !!! Žltý minibus bude jazdiť na Skalku z parkoviska Jeleň a hlavného parkoviska na Skalke nasledovne: V sobotu a nedeľu 29.4. a 30.4.2017 z technických príčin nebude jazdiť. V pondelok 1. Mája 2017 bude jazdiť nasledovne: Kremnica – Skalka 10,00 hod. – 11,00 hod. – 12,00 hod.- 13,00 hod. – 14,00 hod. Skalka – […]

Ukončenie sezóny 2016/2017 kremnických zjazdárov

V predchádzajúcom čísle Kremnických novín sme vás informovali o výsledkoch pretekov oblastnej lyžiarskej ligy, v ktorej SkiKlub Kremnica obhájil prvenstvo. Po úspešnej zimnej sezóne by sme sa s Vami radi podelili  a informovali Vás o výsledkoch pretekov slovenského pohára a medzinárodných pretekoch zjazdového lyžovania, ktoré sa každoročne konajú v Zuberci- Roháče- Spálená. Preteky SLA prebiehajú […]

Čítať ďalej …
Skalka – Mekka slovenského bežeckého lyžovania

 Aj takéto synonymum Skalky použili tvorcovia relácie Bežkopotulky, ktoré v druhej polovici februára odvysielala  RTVS Dvojka päťkrát a ČT SPORT štyrikrát. Mesto Kremnica využilo možnosť spropagovať bežecké lyžovanie na Skalke, ale aj ponuku na zimné športy priamo v meste a v jeden gýčovo krásny jaunárový deň bol nakrútený 10 minútový film. Film je k dispozícii […]

Čítať ďalej …
Ľuďom na ich okolí záleží

Zakvitnuté okná, lódžie, balkóny, upravené vchody domov, besiedky či predzáhradky… Niekto to robí len pre svoju radosť a iba nevdojak aj pre potešenie ostatných a niekto s úmyslom skrášliť a zveľadiť  plochu, ktorá možno ani nikomu nepatrí. V dnešnej rýchlej dobe, keď nám tak málo času zostáva na vlastné aktivity, je priam príkladné a vzácne, […]

Čítať ďalej …
Videozáznam z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 24.4.2017

Videozáznam-24.4.2017

Čítať ďalej …
Verejná vyhláška

Súbory na stiahnutie: SKUEV0858 – Pozvánka na prerokovanie  SKUEV0858 – Oznámenie zámeru SKUEV0858 – Zoznam parciel C a E registra KN

Čítať ďalej …
U z n e s e n i a  z  3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  13. apríla 2017

Uznesenie číslo 25/1704     vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e správu č.3/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá […]

Čítať ďalej …
Sanitárne dni na Skalke

Skalka relax centrum bude v dňoch 24. 4 . – 30. 4. 2017 z dôvodu sanitárnych dní zatvorené.

Čítať ďalej …
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 2/2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12  písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej […]

Čítať ďalej …
Videozáznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 13.4.2017

Videozáznam Mestského zastupiteľstva 13.4.2017

Čítať ďalej …
Page 1 of 13123Next ›Last »