Administrátor

29. januára 2016

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 18. 1. 2016 Začiatok zasadnutia komisie: 15,35 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,20 h Prítomní Mgr. Eva Hrončová, Ing. […]
29. januára 2016

Úspechy kremnických zjazdárov

Dňa 16. 1. 2016 sa vo Vrátnej – Paseky konalo II.kolo slovenského pohára v obrovskom slalome. Pretekov sa zúčastnili aj lyžiari SKI klubu Kremnica. V silnej konkurencii sme získali miesta […]
29. januára 2016

Počasie pretekom Biela stopa nepraje

Kadiaľ povedie trasa pretekov sa definitívne rozhodne až v piatok okolo obeda. Teplé počasie, ktoré v ostatných dňoch na Slovensku prevláda, komplikuje organizátorom prípravu pretekov 43. ročníka Bielej stopy. Aktuálne […]
28. januára 2016

Uskutoční sa 43. ročník pretekov Biela stopa

Priatelia bežeckého lyžovania majú program na sobotu jasný – uskutoční sa už 43. ročník najstaršieho pravidelného podujatia v behu na lyžiach na Slovensku. Biela stopa je symbolom tohto zimného športu nielen […]
28. januára 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu z 20. 1. 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 20. 1. 2016 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program 1. Prerokovanie návrhu VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie […]
26. januára 2016

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. […]
26. januára 2016

Oznámenie o zámere mesta predať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. […]
22. januára 2016

Kremnická radnica dostala 26 žiadostí o voľbu poštou

Okrem voľby poštou zo zahraničia je možné voliť aj v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Je však nutné vybaviť si hlasovací preukaz. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky […]