Miroslava Vojtková

25. mája 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 9. 3. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová         Program: Otvorenie Informácie zo zápisu detí a žiakov do ZŠ a MŠ v Kremnici Informácie o príprave výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ J. L. […]
24. mája 2018

Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe), […]
23. mája 2018

Rozhodnutie: zastavenie stavebného konania

Rozhodnutie
23. mája 2018

Oznámenie zámeru na vyhlásenie chráneného stromu Lipa v Kremnici

Oznámenie zámeru – Lipa
23. mája 2018

Oznámenie zámeru na vyhlásenie chránených stromov Tisy v Kremnici

Oznámenie zámeru – Tisy  
23. mája 2018

Oznámenie zámeru na vyhlásenie chráneného stromu Dub v Kremnici

Oznámenie zámeru – Dub
21. mája 2018

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Upozornenie buriny obce
18. mája 2018

SMS na číslo tiesňového volania

SMS POMOC 112_