Miroslava Vojtková

13. novembra 2018

V historickom centre mesta sa bude degustovať víno v 8 pivniciach

Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku je tu opäť Kremnická slávnosť vína. Tá svojich návštevníkov bude hostiť v 8 historických pivniciach v centre mesta. ,,Minulý rok sme otvorili 6 pivníc: pod […]
13. novembra 2018

Výzva verejná vyhláška

Pri kontrole vedenia 22 kV č. . 208 …. v k. ú. … Kremnica ………………… (ďalej len „vedenie“) bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku […]
13. novembra 2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že dňa                                                 16.11.2018 od […]
12. novembra 2018

Volebné výsledky 2018

Volebné výsledky 2018
9. novembra 2018

Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:                                                Prevádzkovateľ          Mesto Kremnica         IČO:                             00320781        Sídlo:                           Štefánikovo námestie 1/1                                             967 01            Kremnica        Kontakt:                     msu@kremnica.sk      tel. č. 045 – 228 […]
9. novembra 2018

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

                                                                                                                                                                                Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:                         Prevádzkovateľ:                     Mesto Kremnica         IČO:                                          00320781        Sídlo:                                        Štefánikovo námestie 1/1                                                          967 01           Kremnica        Kontakt:                                   […]
8. novembra 2018

Vynovená mestská telocvičňa

Mestská telocvičňa prešla komplexnou rekonštrukciou. po bezmála dvojročnom výpadku využívania mestskej telocvične sa posledný októbrový deň začalo preberacie konanie. Objekt prešiel komplexnou rekonštrukciou – nová fasáda, zateplenie objektu, výmena strešnej […]
8. novembra 2018

Kvapka krvi

Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica oznamuje všetkým darcom krvi, že dňa    13. 12. 2018, t.j. vo štvrtok v čase od 7.30 hod. do 10.00 hod.   […]