Miroslava Vojtková

24. mája 2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste /závozník pre zber odpadov a pomocné práce /

                          V Kremnici, 22. 05. 2019     Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme […]
23. mája 2019

POZOR ZMENA: žltý minibus

POZOR ZMENA: Žltý minibus dňa 25. 5. 2019/sobota nebude jazdiť. V nedeľu bude jazdiť normálne podľa letného harmonogramu. Kremnica – Skalka    10.00 hod. – 11.00 hod. – 12.00 hod.                                      14.00 […]
23. mája 2019

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 16.5.2019

23. mája 2019

Pripravované detské tábory

Mile detičky, Mesto Kremnica v spolupráci s Centrom voľného času v Kremnici a VUC BB pre Vás pripravujú letné tábory do okolia Kremnice. Chceli by sme Vám ponúknuť 2 turnusy denných táborov a jeden turnus […]
22. mája 2019

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 20.05.2019

Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h Ukončenie zasadnutia komisie  16,20 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art. Ospravedlnení: Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová […]
20. mája 2019

Múzeum gýča je držiteľom slovenského rekordu v počte gýčov na jednom mieste

Múzeum gýča je podľa dostupných informácií jedinou expozíciou tohto druhu v Európe. https://www.visitkremnica.com/muzeum-gyca/  
17. mája 2019

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. mája 2019

Uznesenie číslo 76/1905   vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n […]
15. mája 2019

Prijímacie skúšky ZUŠ J.L Bellu v Kremnici