Miroslava Vojtková

25. septembra 2018

POZOR ZMENA: žltý minibus

Žltý minibus dňa 29. 9. 2018/sobota nebude jazdiť. V nedeľu bude jazdiť normálne podľa letného harmonogramu. Kremnica – Skalka    10.00 hod. – 11.00 hod. – 12.00 hod.                                      14.00 od. – […]
25. septembra 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 13. 09. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová         Program: Otvorenie Návrh 5. zmeny rozpočtu 2018 Návrhy do rozpočtov na rok 2019 Školské výkazy Správy o hospodárení škôl a školských zariadení Informácie […]
21. septembra 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby starostu obce – primátora mesta – starostu mestskej časti1) ……….Kremnica………………………………………. Obec – Mesto – Mestská časť1) Kremnica…………………………………………………………. uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. […]
21. septembra 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby do Obecného – Mestského – Miestneho1) zastupiteľstva v Kremnici. Obec – Mesto – Mestská časť1) Kremnica   uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o […]
20. septembra 2018

Nová kniha Kremnica a Kremničania je v predaji

Publikácia Kremnica a Kremničania (edícia Ako sme tu žili) je zbierkou výpovedí kremnických rodákov alebo tých, ktorí tu prežili časť svojho života.  Zostavovateľ knihy Vladimír Bárta zozbieral príbehy a spomienky […]
20. septembra 2018

Zápisnica č. 31 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 17.09.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,00 h Ukončenie zasadnutia komisie:  15,45 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnený: Sekretárka […]
18. septembra 2018

Kedy bude ďalší ročník ocenenej akcie Big Air v meste?

V sobotu 15. septembra mesto Kremnica v rámci osláv 690. výročia založenia mesta ocenilo jednotlivcov aj organizácie, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta. Nechýbalo medzi nimi […]
18. septembra 2018

Pozvánka na konferenciu pri príležitosti 690 výročia založenia mesta Kremnica