Home » Archives by category » Aktuálne oznamy
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Čítať ďalej …
Zber drevného odpadu

Mestský úrad v Kremnici v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č.4/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  oznamuje občanom mesta Kremnica , že dňa 21.novembra 2017 ( t. j. v utorok) sa uskutoční zber drevného odpadu. Zber je určený pre občanov mesta Kremnica, ktorí nemôžu tento odpad skompostovať, alebo použiť ako palivo. Konáre je potrebné upraviť […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Interpelácie poslancov MsZ 14.september 2017
Čítať ďalej …
Konkurz poisťovne Rapid life
Čítať ďalej …
Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2017/2018

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov vo vykurovacej sezóne je predovšetkým nedbalosť a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie čistenia a kontroly komínov a nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov. Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarni v zmysle § 23 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Pripraviť sa, pozor, štart!

A je to tu opäť. September by sa nám hádam ani nezdal, keby to nebol mesiac začiatku školských povinností. Bol by to len taký mesiac po lete, bezvýznamný, stál by v tieni svojich silných bratov júla, augusta, či decembra. Ešte aj sused október má úctu k starším. Ale slovo povinnosť nemusí hneď znamenať niečo negatívne. Je to zároveň […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Tabuľka futbalových zápasov jeseň 2017
Čítať ďalej …
Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 5/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici,  konaného dňa 04. septembra 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová Neprítomní:     – Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta   Program: 1. Úvod 2.Finančné veci 2.1 Rozpočtové […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Preventívne protipožiarne kontroly

Mestský úrad v Kremnici oznamuje občanom, že na základe poverenia primátora mesta začnú od 01.10.2017 do 30.11.2017 kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch fyzických osôb nachádzajúcich sa na Zlatej, Štúrovej, Langsfeldovej a Matunákovej ulici. Kontroly sa budú vykonávať v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Každý […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 1 of 7123Next ›Last »