Home » Archives by category » Aktuálne oznamy
Prerušenie prevádzky Slovak Telekom

Prerušenie prevádzky Slovak Telekom

Dňa 27. apríla (štvrtok) bude z technických príčin prerušená prevádzka Slovak Telekom na území Kremnice. Predpokladaná doba prerušenia je 240 minút medzi 8.00 a 16.00. V čase prerušenia sa nebude možné dovolať ani na Mestský úrad Kremnica a jeho organizácie. Ďakujeme za pochopenie.

Print Friendly
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica

Vážení spoluobčania, mesto Kremnica otvára činnosť k tvorbe záväzného dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica  v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o aktívnu spoluprácu pri tvorbe dokumentu v sociálnej oblasti. Nielenže sa zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Zber drevného odpadu

Mestský úrad v Kremnici v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č.4/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  oznamuje občanom mesta Kremnica , že dňa 20.apríla 2017 ( t. j. vo štvrtok) sa uskutoční zber drevného odpadu. Zber je určený pre občanov mesta Kremnica, ktorí nemôžu tento odpad skompostovať, alebo použiť […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
HARMONOGRAM  ROZMIESTNENIA  VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV PRE OBJEMNÝ KOMUNÁLNY ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

HARMONOGRAM  ROZMIESTNENIA  VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV PRE OBJEMNÝ KOMUNÁLNY ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ Od  03. 04. 2017 – 05. 04. 2017 Ul. ČSA –  bytovka pri závode Elba Ul. ĆSA –  pri Psychiatrickej nemocnici Ul. ĆSA –  vjazd do školy pre sluchovo postihnutú mládež Od  05. 04. 2017 – 07. 04. 2017 Ul. ĆSA –  pri „Fínskych domoch“ […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Pripomienkové konanie Územného plánu zóny Veterník Kremnica

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Veterník Kremnica Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 28.3.2017, začala plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – rozhodnutie

Rozhodnutie-Okresný úrad Banská Bystrica

Print Friendly
Čítať ďalej …
Správne konania

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a možnosť vzniku požiarov

Jarné počasie svojimi teplými, slnečnými dňami láka občanov do záhrad a na prechádzky do prírody.  Odrývajú sa  pozostatky jesene v podobe uschnutej trávy, kríkov a lístia. Pri peknom slnečnom počasí  sa občania často nechávajú v rámci  upratovania svojich pozemkov zlákať na vypaľovanie suchej trávy a kríkov na svojich záhradách a humnách. Preto chceme upozorniť všetkých […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Na kremnickom Námestí SNP sa obnoví priechod pre chodcov

Priechod má vzniknúť aj pri Mincovni Kremnica. Kremničania sa dočkajú aj dopravného zrkadla na križovatke pri Obvodnom oddelení policajného zboru a na Zámockom námestí. Dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom vydal súhlasné stanovisko k žiadosti mesta Kremnica o zriadenie priechodu pre chodcov na Námestí SNP v smere z barbakanu na pešiu zónu a tiež na Štefánikovom námestí pri Mincovni Kremnica. Podľa vedúceho […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 29.3.2017
Čítať ďalej …
Page 1 of 512345