Home » Archives by category » Aktuálne oznamy
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica

Vážení spoluobčania, mesto Kremnica otvára činnosť k tvorbe záväzného dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica  v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o aktívnu spoluprácu pri tvorbe dokumentu v sociálnej oblasti. Nielenže sa zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, […]

Print Friendly
Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – rozhodnutie

Rozhodnutie-Okresný úrad Banská Bystrica

Print Friendly
Čítať ďalej …
Správne konania

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a možnosť vzniku požiarov

Jarné počasie svojimi teplými, slnečnými dňami láka občanov do záhrad a na prechádzky do prírody.  Odrývajú sa  pozostatky jesene v podobe uschnutej trávy, kríkov a lístia. Pri peknom slnečnom počasí  sa občania často nechávajú v rámci  upratovania svojich pozemkov zlákať na vypaľovanie suchej trávy a kríkov na svojich záhradách a humnách. Preto chceme upozorniť všetkých […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Na kremnickom Námestí SNP sa obnoví priechod pre chodcov

Priechod má vzniknúť aj pri Mincovni Kremnica. Kremničania sa dočkajú aj dopravného zrkadla na križovatke pri Obvodnom oddelení policajného zboru a na Zámockom námestí. Dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom vydal súhlasné stanovisko k žiadosti mesta Kremnica o zriadenie priechodu pre chodcov na Námestí SNP v smere z barbakanu na pešiu zónu a tiež na Štefánikovom námestí pri Mincovni Kremnica. Podľa vedúceho […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 29.3.2017
Čítať ďalej …
Rozhodnutie – oznámenie verejnosti

 Rozhodnutie „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“        Dňa 27. februára 2017 bolo mestu Kremnica doručené rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2017/000100-N zo dňa 16. 01. 2017 vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie k navrhovanej činnosti „Podzemná ťažba Ag […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Ťažba rudy v dobývacom priestore Kremnica na účely overenia technológie jej spracovania – rozsah hodnotenia a časový harmonogram

rozsah-hodnotenia-ortac

Print Friendly
Čítať ďalej …
Verejná súťaž na logo a vizuálny štýl mesta Kremnica a jeho organizácií

Kultúrne a informačné centrum Kremnica vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž na logo vizuálny štýl mesta Kremnica a jeho organizácií. Súťaž je vyhlásená v termíne od 1. februára do 15. marca 2017. Podmienky súťaže spolu s prílohami: Verejna sutaz_vizaulny styl mesta_podmienky_prilohy

Print Friendly
Čítať ďalej …
Oznam pre nadšencov bežkovania

Všetkým nadšencom  bežeckého lyžovania ponúkame možnosť ísť si zabežkovať na futbalové ihrisko v meste. Túto možnosť Vám ponúka aj ľahkoatletické ihrisko, kde sa dá bežkovať aj vo večerných hodinách a to od 17,00 do 20,00 hod. pri umelom osvetlení.   Pozývame všetkých vyskúšať túto ponuku.

Print Friendly
Čítať ďalej …
Page 1 of 512345