Home » Archives by category » Aktuálne oznamy (Page 2)
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo …/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12  písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Cechové hody kremnické – 28. Kremnický jarmok

    Cechové hody kremnické – 28. Kremnický jarmok sa uskutoční v dňoch 20. – 21. júla 2018 v centre mesta na Štefánikovom námestí, Námestí SNP, Ulici Jula Horvátha a Ulici Jána Kollára. V tomto roku sa bude celé podujatie niesť v stredovekom duchu podobne ako pred dvomi rokmi. Centrom ukážok stredovekých zvykov, bojového umenia, tvorivých dielní a remesiel ako […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Pre chrípku zákaz návštev na lôžkových oddeleniach žiarskej nemocnice

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom bol nariadený zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom, ktorý platí od zajtra 13. februára. Dôvodom je vzostup hlásenej chorobnosti akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v žiarskom okrese. Zákaz návštev platí do odvolania.

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vyrozumenie  

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Podvodník opäť „nachytal“ 81-ročnú dôchodkyňu

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici Podvodník opäť „nachytal“ 81-ročnú dôchodkyňu Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Žiari nad Hronom začal v stredu (31.1.) trestné stíhanie za zločin podvodu. V pondelok (29.1.) totiž zavolal neznámy páchateľ na pevnú linku do bytu 81-ročnej dôchodkyne, ktorá keď zdvihla, opýtal sa jej mužským hlasom na jej priezvisko. Po tom, čo mu uviedla […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zákonné povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2018

Povinnosti chovateľov 2018  

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Žltý minibus bude jazdiť o hodinu dlhšie

Žltý minibus bude jazdiť o hodinu dlhšie: Kremnica – Skalka           8,00 hod. – 10,00 hod. – 11,00 hod. – 12,00 hod.                                                                   14,00 hod. – 15,00 – 16,00 hod. Skalka – Kremnica          8,30 hod. – 10,30 hod. -11,30 hod. – 12,30 hod.                                         […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Prerušenie dodávky elektriny v Kremnici v mesiaci JANUÁR

Prerušenie 24. január Prerušenie 22. január Prerušenie 25. január Prerušenie 31. január

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Sociálny taxík aj pre Kremničanov
Čítať ďalej …
Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (zákon o ovzduší) a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …