Home » Archives by category » Aktuálne oznamy (Page 2)
Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 5/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici,  konaného dňa 04. septembra 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová Neprítomní:     – Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta   Program: 1. Úvod 2.Finančné veci 2.1 Rozpočtové […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Preventívne protipožiarne kontroly

Mestský úrad v Kremnici oznamuje občanom, že na základe poverenia primátora mesta začnú od 01.10.2017 do 30.11.2017 kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch fyzických osôb nachádzajúcich sa na Zlatej, Štúrovej, Langsfeldovej a Matunákovej ulici. Kontroly sa budú vykonávať v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Každý […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Oznámenie pre členov a sympatizantov Zväzu diabetikov

Oznámenie pre členov a sympatizantov Zväzu diabetikov základnej organizácie v Kremnici, že dňa 12.10.2017 sa uskutoční členská schôdza o 13,00 hod. v mieste svojho sídla v MsKs na prízemí vľavo. Všetci ste srdečne vítaní. za výbor ZO ZDS Daniela Plankenbuchlerová Ďakujeme a ostávame s pozdravom Výbor ZO ZDS

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Upovedomenie o správnom konaní číslo OMZ2017/00944

  Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
POZOR ZMENA! Hybaj na Skalku je preložené na nedeľu

Už túto nedeľu 13. augusta sa na Skalke uskutoční druhý ročník podujatia Hybaj na Skalku – športuj, jedz a bav sa. Pozývame všetky deti aj dospelých na deň plný atrakcií a dobrej hudby. Čaká nás skákacia zóna, balančná zóna, akrobatická zóna, vojenská zóna či letný biatlon. Nebudú chýbať ani hry s mestskou políciou a záchranárske […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Správne konanie OMZ2017/00856 – Žiadosť o výrub

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.   Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Cestu na Kremnické Bane by mohli sprístupniť koncom októbra

Práve v týchto dňoch to bude rok, čo prívalová voda podmyla cestu I/65 v smere od Kremnice na Kremnické Bane. Tá je z dôvodu veľkého poškodenia odvtedy uzavretá. Koncom októbra by však komplikáciám s obchádzkou mal byť koniec. Podmytá cesta na hlavnom ťahu z Kremnice na Martin dáva vodičom zabrať už od minulého leta.  Od […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
27. Kremnický jarmok zaplnil námestie

Mesto Kremnica pripravilo svojim obyvateľom a návštevníkom v piatok 21. júla programovú lahôdku v podobe ďalšieho ročníka Kremnického jarmoku. Organizátori, tak ako pred dvoma rokmi, stavili predovšetkým na pestrý celodenný kultúrny program na Štefánikovom námestí. Jeho štruktúra bola ladená pre všetky vekové skupiny rôznych žánrov. Počas predpoludnia sa na javisku vystriedali domáci účinkujúci – detská folklórna skupina Dukátik […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Deň otvorených dverí v kremnickom archíve

Deň otvorených dverí v Štátnom archíve v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica sa opäť po roku zapísal medzi najmasovejšiu a podstatnú kultúrno-osvetovú akciu nášho mesta. Uskutočnil sa pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov, ktorý si každoročne pripomíname na celom svete  9. júna. K medzinárodnej iniciatíve sa pripojili aj kremnické archivárky. Tentokrát sa zamerali na prezentáciu dedičstva  […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
V Kremnici sa uskutočnil prvý festival jedla Mini Food Fest 2017

Dobrá káva, dobré pivo, dobré jedlo….to všetko priniesol do Kremnice 15. júla prvý festival jedla – Mini Food Fest. A okrem toho veľa dobrej nálady a jedinečnú atmosféru.  Tú okrem množstva návštevníkov zabezpečili organizátori podujatia a, samozrejme, unikátni predajcovia, ktorí k nám zavítali z viacerých kútov Slovenska. ,,Každý z predajcov na festivale bol môj veľmi […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …