Home » Archives by category » Aktuálne oznamy (Page 3)
PhDr. Teodor Lamoš, CSc. – udelenie čestného občianstva in memoriam

21. jún 2017 sa v meste Kremnica niesol v znamení udelenia čestného občianstva in memoriam PhDr. Teodorovi Lamošovi, CSc., a pripomenutia si tohto významného slovenského i kremnického archivára a historika, kronikára mesta, historického geografa, vedca, publicistu, športovca, aktívneho iniciátora osvety, no predovšetkým šíriteľa v súčasnosti tak vzácnej ľudskosti. Bol to i deň vzájomnej spolupráce mesta […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Termín uzávierky prijímania žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta je 31.08.2017

V zmysle VZN č. 11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení neskorších zmien a doplnkov je možné v termíne do 31. 08. 2017 predložiť žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. Tlačivo na vyplnenie žiadosti o poskytnutie dotácií je k dispozícií na internetovej stránke mesta Kremnica www.kremnica.sk v časti „Mestský úrad – […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška – Stavebný úrad mesta Kremnica

Rozhodnutie Stavebného úradu mesta Kremnica

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 26.7.2017
Čítať ďalej …
Kúpalisko Katarína v letnej turistickej sezóne 2017 zatvorené

Vážení návštevníci Kremnice . S nevôľou Vám musíme oznámiť, že v letnej turistickej sezóne 2017, je termálne kúpalisko Katarína v Kremnici zatvorené. Pre vysvetlenie situácie kontaktujte majiteľov kúpaliska: https://www.kupaliskokremnica.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=60

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Aktuálne ceny vodného a stočného platné od 1.7.2017
Čítať ďalej …
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica

Vážení spoluobčania, mesto Kremnica otvára činnosť k tvorbe záväzného dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica  v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o aktívnu spoluprácu pri tvorbe dokumentu v sociálnej oblasti. Nielenže sa zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – rozhodnutie

Rozhodnutie-Okresný úrad Banská Bystrica

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Správne konania

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a možnosť vzniku požiarov

Jarné počasie svojimi teplými, slnečnými dňami láka občanov do záhrad a na prechádzky do prírody.  Odrývajú sa  pozostatky jesene v podobe uschnutej trávy, kríkov a lístia. Pri peknom slnečnom počasí  sa občania často nechávajú v rámci  upratovania svojich pozemkov zlákať na vypaľovanie suchej trávy a kríkov na svojich záhradách a humnách. Preto chceme upozorniť všetkých […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …