Home » Archives by category » Aktuálne oznamy (Page 3)
Výstava CIRKEVNÉ UMENIE žiakov ZUŠ je otvorená

Výstava Cirkevné umenie žiakov výtvarného odboru ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici je oficiálne otvorená. Vo vestibule Mestského úradu si ju môžete pozrieť až do 28. februára 2018.  

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Jozef Pribilinec

Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici, v spolupráci s mestom Kremnica, si dňa 19. októbra 2017 pripomenul bývalého slovenského atléta v chôdzi Jozefa Pribilinca, ktorý v tejto disciplíne dosiahol významné úspechy. Pôvodne sme plánovali usporiadať besedu s menovaným, ale napriek o uistení termínu konania podujatia, sa na besedu nedostavil. Následne Matilda Olbrichtová prítomným obyvateľom mesta, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 4.11.2017 – VÝSLEDKY

  1. okrsok 2. okrsok 3. okrsok 4. okrsok 5. okrsok Spolu               Počet voličov zapísaných v zozname voličov 813 830 811 913 934 4301 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 402 316 259 433 424 1834 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 402 316 258 432 424 1832 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zber drevného odpadu

Mestský úrad v Kremnici v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č.4/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  oznamuje občanom mesta Kremnica , že dňa 21.novembra 2017 ( t. j. v utorok) sa uskutoční zber drevného odpadu. Zber je určený pre občanov mesta Kremnica, ktorí nemôžu tento odpad skompostovať, alebo použiť ako palivo. Konáre je potrebné upraviť […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Interpelácie poslancov MsZ 14.september 2017
Čítať ďalej …
Konkurz poisťovne Rapid life
Čítať ďalej …
Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2017/2018

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov vo vykurovacej sezóne je predovšetkým nedbalosť a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie čistenia a kontroly komínov a nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov. Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarni v zmysle § 23 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Pripraviť sa, pozor, štart!

A je to tu opäť. September by sa nám hádam ani nezdal, keby to nebol mesiac začiatku školských povinností. Bol by to len taký mesiac po lete, bezvýznamný, stál by v tieni svojich silných bratov júla, augusta, či decembra. Ešte aj sused október má úctu k starším. Ale slovo povinnosť nemusí hneď znamenať niečo negatívne. Je to zároveň […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Tabuľka futbalových zápasov jeseň 2017
Čítať ďalej …
Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 5/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici,  konaného dňa 04. septembra 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová Neprítomní:     – Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta   Program: 1. Úvod 2.Finančné veci 2.1 Rozpočtové […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …