Home » Archives by category » Aktuálne oznamy (Page 7)
Rozsudok Krajského súdu

Krajský súd zrušil rozhodnutia banských úradov o povolení podzemnej ťažby Určite každý rád prináša dobré a pozitívne správy. Ani ja nie som v tomto výnimkou a rád sa s Vami podelím o ďalší úspech, ktorý sme dosiahli v našom spoločnom úsilí o zabránenie realizácií zámerov o ťažbu zlatostrieborných rúd v našom meste. Dňa 1.12. 2016 bol mestu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zámer  „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“

  Dňa 26. septembra 2016 bolo mestu Kremnica doručené oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2016/010786 zo dňa 20. 09. 2016 o začatí správneho konania vo veci  posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie k zámeru „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“.   Navrhovateľom zámeru […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Premena zreštaurovanej kočiarne na sobášnu sieň

Ponúkame vám foto zreštaurovanej kočiarne ako sobášnu sieň v budove Mestského úradu v Kremnici, ktorá oslovuje čoraz viac snúbencov nielen z Kremnice, ale aj z iných miest. Prioritou sú netradičné historické priestory, bezbariérový prístup a v neposlednom rade kapacita a poplatok. Bližšie informácie poskytneme  na telefónnom čísle 045/6782795, 045/6782712 alebo osobne na matrike.

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Kvapka krvi

Žiaden komentár
Kvapka krvi

Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica oznamuje všetkým darcom krvi, že dňa 13. 12. 2016, t.j. v utorok v čase od 7.30 hod. do 10.00 hod. sa uskutoční Kvapka krvi v Mestskom kultúrnom stredisku v Kremnici. Prineste si občiansky preukaz a kartičku poistenca. „Každá kvapka pomôže zachrániť život“.

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Blahoželáme Dominike Cibulkovej a jej trénerovi Matejovi Liptákovi

Mesto Kremnica sa pripája k srdečným gratuláciám víťazke WTA Finals 2016 Dominike Cibulkovej. K úžasnému víťazstvu značnou mierou prispel aj Dominikin tréner – odchovanec kremnického tenisu Matej Lipták, ktorému takisto patria naše poklony. Sme vďační a hrdí na každého úspešného Kremničana.

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
O Z N Á M E N I E o prerokovaní  návrhu ÚPN zóny

O Z N Á M E N I E o prerokovaní  návrhu ÚPN zóny „Veterník – Kremnica“           Mesto Kremnica ako orgán územného plánovania v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečilo vypracovanie Návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“  a toto  podľa § 22 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
NÁVRH ZARADENIA ÚZEMIA SKUEV0893 KUNEŠOVSKÉ LÚKY DO NÁRODNÉHO ZOZNAMU ÚZEMÍ EURÓPSKEHO VÝZNAMU

  VEC: Pozvánka na predrokovanie zaradenia navrhovaného územia SKUEV0893 Kunešovské lúky do národného zoznamu území európskeho významu Pozývame Vás na predrokovanie návrhu na zaradenie navrhovaného územia SKUEV0893 Kunešovské lúky do národného zoznamu území európskeho významu. Predrokovanie sa uskutoční dňa 23.09.2016 so začiatkom o 10.00 hod. na obecnom úrade Kremnické Bane. Program: 1. základné údaje o navrhovanom […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
„SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV“

Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií: 1. Dostali ste pozvánku či informačný leták na prezentačnú akciu, predajnú akciu, labužnícku show, výhodné nákupy, príjemné posedenie, bezplatnú […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu č. Výst.2016/00785 zo dňa 30.05.2016

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA Výzva na vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu č. Výst.2016/00785 zo dňa 30.05.2016 Mesto Kremnica, ktoré je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom, vydalo […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Doprava na Skalku žltým minibusom

Žltý minibus premáva cez víkendy a sviatky, zmena termínu je vyhradená v prípade použitia na zájazd. Kremnica – Skalka 10,00 hod. – 11,00 hod. – 12,00 hod. 14,00 hod. – 15,00 hod. -16,00 hod. Skalka – Kremnica 10,30 hod. – 11,30 hod. –  12,30 hod. 14,30 hod. – 15,30 hod. – 16,30 hod.  

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …