Home » Archives by category » Aktuálne oznamy (Page 7)
Harmonogram zberu triedeného odpadu pre rok 2015

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov: papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do vriec. Každá zložka osobitne! Odvoz triedených zložiek komunálnych odpadov z vriec sa vykonáva jedenkrát mesačne. V roku 2015 sa bude odvoz realizovať podľa stanoveného harmonogramu: PONDELOK […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Voľné nebytové priestory v budove polikliniky

Mesto Kremnica ponúka na prenájom nebytové priestory v budove polikliniky v Kremnici. Budova je zaradená na základe energetického certifikátu do skupiny D. Nebytové priestory sú k dispozícii ihneď. 1) nebytový priestor bývalej ordinácie obvodného lekára na 1. poschodí pozostáva z dvoch miestností o výmere 58,45 m2. 2) nebytový priestor bývalej ordinácie zubného lekára na 3. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Informácia pre daňovníkov miestnych daní

Daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za odpad na rok 2014 sa inkasuje v hotovosti od mesiaca apríl 2014 na Mestskom úrade v Kremnici, č.d. 3, na prízemí. Na mestskom úrade možno dane uhradiť aj bezhotovostne – platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu. Je to rýchly, pohodlný a bezpečný spôsob platenia. Daňovníkov, ktorí chcú […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Buriny odstraňujte pravidelne, dôsledne a včas

Okresný úrad Žiar nad Hronom pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Upozornenie užívateľov vyhradených parkovísk

Dňa 1. februára 2014 nadobudlo účinnosť všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 o parkovaní na území mesta Kremnica. Upozorňujeme užívateľov vyhradených parkovísk na povinnosť uvedenú v článku 5 ods.12 tohto nariadenia, ktorý znie: Daňovník je povinný v prípade zmeny evidenčného čísla do 10 pracovných dní požiadať správcu komunikácií o vykonanie zmeny na dodatkovej tabuľke E 13 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Upozornenie pre chodcov

Policajný zbor Slovenskej republiky upozorňuje na zmenu zákona o cestnej premávke. Novela nadobudla účinnosť od 1. januára 2014 a okrem iných zmien priniesla aj novú povinnosť pre chodcov.  Chodec idúci za zníženej viditeľnosti po krajnici alebo okraji vozovky je povinný používať reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev nielen mimo obce, ale už aj v obci. Zníženou viditeľnosťou je […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2014

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov: papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do vriec. Každá zložka osobitne! Odvoz triedených zložiek komunálnych odpadov z vriec sa vykonáva jedenkrát mesačne. V roku 2014 sa bude odvoz realizovať podľa stanoveného harmonogramu: PONDELOK […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Žltý minibus – cestovný poriadok

Žltý minibus bude počas soboty a nedele 27. a 28. 4. 2013 premávať  medzi Kremnicou a Skalkou nasledovne: Z parkoviska Jeleň: Kremnica – Skalka  o 10,00 hod. Z hlavného parkoviska Skalka: Skalka – Kremnica  o 10,30 hod. Cena jednosmerného lístka: 1,00 €, spiatočný lístok 1,50 €. Podmienky prepravy nájdete TU.

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …