Home » Archives by category » Blogy

Vyjadrenia poslancov Popovej a Petráša k prvému MsZ

Poslanci Klára Popová a Ivan Petráš odmietli autorizovať svoje vyjadrenia v článku „Prvé rokovanie nového zastupiteľstva zanechalo rozpačitý dojem“ a požadovali, aby ich vyjadrenia boli uverejnené celé. Keďže nie je možné tak rozsiahle odpovede uverejniť celé priamo v článku, uverejňujeme ich v sekcii Blogy poslancov. Klára Popová 1. Ako hodnotíte prvé rokovanie nového zastupiteľstva? Toto […]

Print Friendly, PDF & Email
Anketa: Ako hodnotíte rok 2013 a čo očakávate od roka 2014?

Január je mesiacom bilancovania, hodnotenia predošlého roka a zároveň mesiacom nových plánov do budúcnosti. Všetkým voleným predstaviteľom kremnickej samosprávy sme preto položili tri otázky: Ako hodnotíte uplynulý rok 2013? Čo očakávate od roka 2014? Ako hodnotíte končiace volebné obdobie a čo v ňom ešte chcete stihnúť? Odpovede volených predstaviteľov samosprávy neboli limitované rozsahom a všetci […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Príhovor primátorky Zuzany Balážovej k 685. výročiu mesta Kremnica

Vážené dámy, vážení páni, milí hostia! Naše mesto získalo mestské, banské a minciarske výsady od Karola Róberta z Anjou pred 685 rokmi. Tých 685 rokov bolo rokmi úspešnými, ale aj rokmi úpadku, tak, ako sa odvíjali dejiny. Dnes by som rada bilancovala posledných sedem rokov, ktoré predstavujú necelé dve volebné obdobia. Nech mi je odpustené, že dnešný […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Rokovanie krajského parlamentu navštívilo jedenásť kremnických poslancov. Tu sú ich stanoviská:

Stanoviská Informácia troch poslancov MsZ k účasti na podpore občanov nášho mesta v Banskej Bystrici dňa 23.8.2013 Poslanci MsZ v Kremnici, menovite: Igor Kríž, Dušan Privalinec, Janka Volková (nezúčastnená, ale účastná aktivity) chceme informovať kremnickú verejnosť, že sme sa dňa 23.8.2013 aktívne zúčastnili podpory občanov nášho mesta, ktorí prišli na zastupiteľstvo BBSK VÚC do Banskej […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Vyhlásenie skupiny poslancov mestského zastupiteľstva

V y h l á s e n i e  poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici k neuskutočneniu zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25.07.2013 a dňa 07.08.2013 S poľutovaním musíme konštatovať, že z dôvodu svojvoľného konania primátorky mesta Kremnica RNDr. Zuzany Balážovej pri určení času zasadnutia mestského zastupiteľstva na 9,00 hodinu, sa neuskutočnili zasadnutia Mestského zastupiteľstva v […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Primátorka mesta Zuzana Balážová vysvetľuje svoje postoje a konanie

Primátorka mesta Zuzana Balážová vysvetľuje svoje postoje a konanie: „V snahe upokojiť emócie a nájsť cestu ku štandardnému fungovaniu samosprávy Kremnice, som sa listom obrátila na poslancov mestského zastupiteľstva v Kremnici. Dúfam, že bude prijatý s porozumením u poslancov, ako aj občanov mesta.“ Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, dňa 7.8.2013 prišla na moje meno […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
License of Ortac to opencast gold mining in Kremnica had expired

The Prosecutor’s Office of Banska Bystrica Region confirmed the legal opinion of Kremnica Beyon Gold civic association and also mayor of Kremnica, which claimed the license of Ortac to opencast gold mining in Kremnica had expired. Once again, it was revealed the purpose-made statements this company addressed to its shareholders were false. The Prosecutor’s Office […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
New Report from Kremnica

On its meeting on 4 April 2013, the local government council of Kremnica discussed the letter of Ortac, s.r.o. in which it requested the councilors to take active part in the assessment of so-called investment project of Šturecland, and to invite local citizens to act alike. Citizens of Kremnica who attended this public meeting – […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Last week Ortac Resources announced the preliminary feasibility study (PFS) for the mining project in Kremnica was completed. There are some other facts to mention, too, if we want to see the full picture. In early March 2013 Procházka&partners law firm representing the civil association Kremnica Beyond Gold made a complaint before the county prosecutor […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Dear Madams and Sirs We would like to inform you about certain facts Ortac Resources Ltd. keeps away from its shareholders. The above-mentioned website provides details about Ortac Resources‘ intentions to build a gold and silver mine in the town of Kremnica, information about the preparatory works on the mining project, and it even shows […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …