Mestské zastupiteľstvo

18. júna 2018

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14.6.2018

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14.6.2018  
18. júna 2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018
15. júna 2018

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. júna 2018

Uznesenie číslo 54/1806     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
14. júna 2018

Zápisnica č. 4/2018 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 10. 05. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ing. Marek Kurka, Mgr. […]
14. júna 2018

Zápisnica č. 3/2018 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 04. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ing. Marek Kurka, Mgr. […]
14. mája 2018

Uznesenia zo 4. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. mája 2018

Uznesenie číslo 52/1805     vo veci predloženia žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične […]
14. mája 2018

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 10. 5. 2018

9. mája 2018

Zápisnica č. 2/2018 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 15. 03. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

  Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ing. Marek Kurka, […]