Home » Archives by category » Mestské zastupiteľstvo » Uznesenia
Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. novembra 2017

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. novembra 2017

Uznesenie číslo 109/1711     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 7/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 12 ZA: 12 (MUDr. Dana […]

Print Friendly, PDF & Email
U z n e s e n i a zo 7. riadneho  Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  12. októbra 2017

Uznesenie číslo 92/1710       vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 6/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 11 ZA: 11 (Iveta […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
U z n e s e n i a zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  14. septembra 2017

Uznesenie číslo 74/1709       vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 5/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 9 ZA: 9 (Iveta […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 48/1706       vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 4/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 11 ZA: 11 (MUDr. Dana […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
U z n e s e n i a  z  3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  13. apríla 2017

Uznesenie číslo 25/1704     vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e správu č.3/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 9/1703     vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e správu č.2/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
U z n e s e n i a  z  1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  9. februára 2017

Uznesenie číslo 1/1702     vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e správu č.1/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 154/1612     vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

    Uznesenie číslo 136/1611       vo veci kontroly plnenia uznesení.   M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.   PREZENTÁCIA: 9 ZA: 9 (Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 110/1609  vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici. PREZENTÁCIA: 12 ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 1 of 19123Next ›Last »