15. júna 2018

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. júna 2018

Uznesenie číslo 54/1806     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
14. mája 2018

Uznesenia zo 4. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. mája 2018

Uznesenie číslo 52/1805     vo veci predloženia žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične […]
16. apríla 2018

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. apríla 2018

  Uznesenie číslo 37/1804     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
20. marca 2018

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 15. marca 2018

Uznesenie číslo 17/1803     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
2. marca 2018

Uznesenia zo 4. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 24. apríla 2017

Uznesenie číslo 47/1704     vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017  M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ […]
12. februára 2018

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. februára 2018

Uznesenie číslo 1/1802     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
18. decembra 2017

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. decembra 2017

Uznesenie číslo 128/1712      vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o mi […]
21. novembra 2017

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. novembra 2017

Uznesenie číslo 109/1711     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]