Home » Archives by category » Mestské zastupiteľstvo » Uznesenia

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. februára 2018

Uznesenie číslo 1/1802     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 1/20187 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 13 ZA: 13 (MUDr. Dana […]

Print Friendly, PDF & Email

Uznesenie číslo 128/1712      vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o mi e že Ivan Petráš sa listom zo dňa 16.11.2017 doručeným mestskému úradu dňa 16.11.2017 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici podľa § 25 ods. 2 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. novembra 2017

Uznesenie číslo 109/1711     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 7/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 12 ZA: 12 (MUDr. Dana […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
U z n e s e n i a zo 7. riadneho  Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  12. októbra 2017

Uznesenie číslo 92/1710       vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 6/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 11 ZA: 11 (Iveta […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
U z n e s e n i a zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  14. septembra 2017

Uznesenie číslo 74/1709       vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 5/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 9 ZA: 9 (Iveta […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 48/1706       vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 4/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 11 ZA: 11 (MUDr. Dana […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
U z n e s e n i a  z  3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  13. apríla 2017

Uznesenie číslo 25/1704     vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e správu č.3/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 9/1703     vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e správu č.2/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
U z n e s e n i a  z  1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  9. februára 2017

Uznesenie číslo 1/1702     vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e správu č.1/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 154/1612     vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 1 of 20123Next ›Last »