Home » Archives by category » Mestské zastupiteľstvo » Zápisnice MsZ (Page 2)

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová Neskorší príchod nahlásili: – Mgr. Klára Štroffeková Neprítomní: – Ospravedlnení: – […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 30. augusta 2016

Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 5/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 30. augusta 2016 Prítomní:      Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní:  Ing. Mgr. Martin Novodomec, RNDr. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 04/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 06. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva: – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová Neskorší príchod nahlásili: – Mgr. Klára Štroffeková Neprítomní: – MUDr. Dana […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 02/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 03. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici   Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 1/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 11. 02. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Poslanci mestského zastupiteľstva: – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 11/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici 14. 12. 2015

   Zápisnica č. 11/2015      

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č.10/2015 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici 26.11.2015

  Zápisnica č.10/2015  Zápisnica č.10/2015     

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 9/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 21. 10. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 8/2015 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 10. 09. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Prítomní Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva: Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo Neskorší príchod nahlásili: […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …