9. januára 2017

Zápisnica Mestského zastupiteľstva č.7/2016 zo dňa 24.11.2016 v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. […]
24. novembra 2016

Zápisnica č. 6/2016 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 21. 09. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. […]
24. novembra 2016

Zápisnica č. 05/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 8.9.2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. […]
5. septembra 2016

Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 30. augusta 2016

Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 5/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 30. augusta 2016 […]
13. júla 2016

Zápisnica č. 04/2016 z Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 16. 06. 2016

Zápisnica č. 04/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 06. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva: – […]
15. júna 2016

Zápisnica č. 03/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 04. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. […]
18. apríla 2016

Zápisnica č. 02/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 17. 03. 2016

Zápisnica č. 02/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 03. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici   Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, […]
15. februára 2016

Zápisnica č. 1/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 11. 02. 2016

Zápisnica č. 1/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 11. 02. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Poslanci mestského zastupiteľstva: – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, […]