Home » Archives by category » Mestské zastupiteľstvo » Zápisnice MsZ (Page 3)
Zápisnica č.10/2015 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici 26.11.2015

  Zápisnica č.10/2015  Zápisnica č.10/2015     

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 9/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 21. 10. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 8/2015 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 10. 09. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Prítomní Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva: Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo Neskorší príchod nahlásili: […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 7/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 21. 07. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici. Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 6/2015 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 18. 06. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Prítomní Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 5/2015 z riadneho mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 04. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Miloš Bíreš, Bc. Martin Kapšo, Bc. Klára […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 4/2015 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 02. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Prítomní Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Miloš Bíreš, Bc. Martin Kapšo, Jaroslav Slašťan, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 3/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Prítomní Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva: Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Alexander Sekaj, Miloš […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 11/2014 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13. 11. 2014 radnej sieni Mestského domu v Kremnici Prítomní RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Poslanci mestského zastupiteľstva Jaroslav Slašťan, Viera Mišíková, Mgr. Margita Fodorová, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Ing. Milan […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 2/2014 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 18. 12. 2014 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Prítomní Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, MUDr. Dana Blahyová, Ing. Klára Popová, Mgr. Eva Hrončová, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …