Novinky

15. januára 2019

Ponuka prebytočného majetku – osobné motorové vozidlo

Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01  Kremnica Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01  Kremnica ponúka na odpredaj prebytočný majetok v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 87/1809 zo dňa […]
15. januára 2019

Oznámenie – Prerokovanie „Zmeny zadania pre spracovanie územného plánu zóny „Veterník Kremnica“

Mesto Kremnica   Kremnica,   14.1.2019   VEC: Oznámenie – Prerokovanie „Zmeny zadania pre spracovanie územného plánu zóny „Veterník Kremnica“    Mesto Kremnica ako obstarávateľ Územného plánu zóny podľa § 18 […]
11. januára 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča

I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej […]
11. januára 2019

Atraktívne bežkovanie na námestí

S bežkami po Kremnici
8. januára 2019

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v  Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. […]
4. januára 2019

Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2019

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov: papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do vriec […]
4. januára 2019

Spoznajme kremnické tajomstvá

OZ Kreatívna spoločnosť VALAVA v Kremnici už zrealizovala napríklad podujatie Kinopríbeh – Kremnický zlatý poklad počas Dňa detí a tiež v lete. Tentokrát sa pustili do projektu, vďaka ktorému môžu […]
4. januára 2019

Via ferrata Komín bude počas zimy uzavretá

Via ferrata Komín na Skalke sa od svojho otvorenia minulý rok stala obľúbenou destináciou skúsených aj príležitostných lezcov. Počas zimnej sezóny však bude kvôli zahniezďovaniu sokola v danej oblasti úplne […]