Novinky

18. mája 2018

SMS na číslo tiesňového volania

SMS POMOC 112_
7. mája 2018

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie […]
7. mája 2018

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10.5.2018

P r i m á t o r mesta  K r e m n i c a V Kremnici 2.5.2018   P o z v á n k a Podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady […]
30. apríla 2018

Otvorenie 120. tenisovej sezóny

Športový klub tenisu Kremnica oznamuje priaznivcom bieleho športu, že tenisové dvorce sú otvorené pre verejnosť podľa rozvrhu hracích hodín.
25. apríla 2018

Nové informácie o obchodnom reťazci v Kremnici

Nové informácie o obchodnom reťazci v Kremnici, miesto a rozloha… Na predzastupiteľstve 9.4. sa zúčastnil zástupca spoločnosti TESCO STORES SR a.s. a odprezentoval mestskému zastupiteľstvu navrhovaný projekt. Poslanci MsZ v […]
25. apríla 2018

Skalka opäť obhájila pozíciu významného centra bežkovania

Skalka – to je stovka kilometrov bežeckých tratí, ktoré začínajú priamo pod 312 metrov vysokým televíznym vysielačom Suchá hora, na Štadióne Rudolfa Čillíka. Trate sú vhodné pre náročných bežkárov, vrcholových […]
25. apríla 2018

Kremnica získala grant na nové vybavenie kompostoviska

Autor: Veronika Chrienová Kremnica je mesto zelene, o čom svedčí aj veľká produkcia bioodpadu. Keď už oddelenie technických služieb nevedelo, čo s ním, vedúci oddelenia Peter Grosch sa zapojil do […]
24. apríla 2018

Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a kultúry si môžete podať do 31. mája 2018

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica č.11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, v znení neskorších zmien a doplnkov, je možné v termíne do 31. mája 2018 predložiť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. Dotácie […]