Novinky

24. mája 2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste /závozník pre zber odpadov a pomocné práce /

                          V Kremnici, 22. 05. 2019     Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme […]
23. mája 2019

POZOR ZMENA: žltý minibus

POZOR ZMENA: Žltý minibus dňa 25. 5. 2019/sobota nebude jazdiť. V nedeľu bude jazdiť normálne podľa letného harmonogramu. Kremnica – Skalka    10.00 hod. – 11.00 hod. – 12.00 hod.                                      14.00 […]
23. mája 2019

Pripravované detské tábory

Mile detičky, Mesto Kremnica v spolupráci s Centrom voľného času v Kremnici a VUC BB pre Vás pripravujú letné tábory do okolia Kremnice. Chceli by sme Vám ponúknuť 2 turnusy denných táborov a jeden turnus […]
20. mája 2019

Múzeum gýča je držiteľom slovenského rekordu v počte gýčov na jednom mieste

Múzeum gýča je podľa dostupných informácií jedinou expozíciou tohto druhu v Európe. https://www.visitkremnica.com/muzeum-gyca/  
15. mája 2019

Prijímacie skúšky ZUŠ J.L Bellu v Kremnici

10. mája 2019

Slovenské olympijské a športové múzeum pozýva vás a vašich priateľov na vernisáž výstavy LADISLAVA BIELIKA

Jedinečná výstava        
9. mája 2019

(Návrh) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice …./2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

     Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, […]
9. mája 2019

Návrh na pripomienkovanie všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.               […]