Novinky

25. septembra 2018

POZOR ZMENA: žltý minibus

Žltý minibus dňa 29. 9. 2018/sobota nebude jazdiť. V nedeľu bude jazdiť normálne podľa letného harmonogramu. Kremnica – Skalka    10.00 hod. – 11.00 hod. – 12.00 hod.                                      14.00 od. – […]
21. septembra 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby starostu obce – primátora mesta – starostu mestskej časti1) ……….Kremnica………………………………………. Obec – Mesto – Mestská časť1) Kremnica…………………………………………………………. uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. […]
21. septembra 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby do Obecného – Mestského – Miestneho1) zastupiteľstva v Kremnici. Obec – Mesto – Mestská časť1) Kremnica   uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o […]
20. septembra 2018

Nová kniha Kremnica a Kremničania je v predaji

Publikácia Kremnica a Kremničania (edícia Ako sme tu žili) je zbierkou výpovedí kremnických rodákov alebo tých, ktorí tu prežili časť svojho života.  Zostavovateľ knihy Vladimír Bárta zozbieral príbehy a spomienky […]
18. septembra 2018

Kedy bude ďalší ročník ocenenej akcie Big Air v meste?

V sobotu 15. septembra mesto Kremnica v rámci osláv 690. výročia založenia mesta ocenilo jednotlivcov aj organizácie, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta. Nechýbalo medzi nimi […]
18. septembra 2018

Pozvánka na konferenciu pri príležitosti 690 výročia založenia mesta Kremnica

 
17. septembra 2018

Komunitný plán sociálnych služieb

Vážení spoluobčania, mesto Kremnica otvára činnosť k tvorbe záväzného dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica  v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu sa na Vás […]
17. septembra 2018

Výstava kremnickej keramiky pokračuje!

Hoci sa dňa 13. septembra 2018  uskutočnila dernisáž dlhodobej výstavy „Pôvab kameninových záhrad. Dejiny kremnickej kameninovej továrne 1815 – 1956“, na ktorej sme sa slávnostne rozlúčili s niekoľkými stovkami vystavených kusov […]