Novinky

3. apríla 2019

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre objemný komunálny odpad z domácností

JAR 2019  Od  03. 04. 2019 – 05. 04. 2019 Ul. ČSA – bytovka pri závode Elba Ul. ĆSA – pri Psychiatrickej nemocnici Ul. ĆSA –  vjazd do školy pre […]
3. apríla 2019

Kvapka krvi

Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica oznamuje všetkým darcom krvi, že dňa    04. 2019, t.j. vo štvrtok v čase od 7.30 hod. do 10.00 hod.   sa […]
27. marca 2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice č. …/2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

       Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. […]
26. marca 2019

Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica

  Názov projektu: Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica Kód projektu v ITMS2014+: 312041R524 Miesto realizácie projektu: mesto Kremnica Výzva – kód výzvy: Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 […]
26. marca 2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste /samostatných elektrotechnik, vodič/

Oznámenie o VPM elektrotechnik vodič_TS (1)
26. marca 2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste /závozník pre zber odpadov a pomocné práce/

Oznámenie o VPM  závozník
21. marca 2019

Aktuálna informácia pre daňovníkov miestnych daní v roku 2019

Vážení občania, daňovníci, poplatníci                Mesto Kremnica oznamuje všetkým občanom, daňovníkom, poplatníkom, že si môžu prísť prevziať osobne na Mestský úrad v Kremnici, číslo dverí 3 rozhodnutia na daň […]
19. marca 2019

Voľba prezidenta SR 30. marca 2019 – II. kolo

Voľba prezidenta SR 30. marca 2019 – II. kolo                       Okrsok č.1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Okrsok č. […]