14. marca 2019

Pomôžte aj vy svojím hlasom za dobrú vec

  „HRÁME SA A SPOZNÁVAME VONKU… Sme Materská škola Dolná v Kremnici, ktorá má dve pracoviská. Naším zámerom je efektívne a s radosťou tráviť čas v exteriéri MŠ. Dobudovaním pocitového […]
21. februára 2019

Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Centra voľného času v Kremnici

Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa Centra voľného času v Kremnici     – odborná a pedagogická spôsobilosť podľa § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých […]
2. januára 2019

Upravenosť tratí na Skalke

Cesta od Zolovej chaty do doliny je nanovo upravená snežným mechanizmom. Zjazd je bezpečný.  Aktuálne počasie, upravenosť tratí na Skalke nájdete na tejto stránke: Biela Stopa
10. septembra 2018

VÝBEROVÉ KONANIE

podľa ustanovenia § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia   Kvalifikačné predpoklady […]
23. augusta 2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že dňa:                                                 24.09.2018 od […]
13. júna 2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste / pracovník pre zber odpadov a pomocné práce /

V Kremnici, 6. júna 2018 Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších […]
30. mája 2018

Nová požičovňa na Skalke

Nová požičovňa na Skalke ponúka zjazd na profi kolobežke zo Skalky do Kremnice a kolieskové lyže na klasiku aj na korčuľovanie. Nová požičovňa na Skalke  Požičovňa bicyklov      
7. mája 2018

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie […]