Úradné oznamy

20. júna 2018

Verejná vyhláška: oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

Dňa 01.06.2018 podalo mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica, IČO 00320781, v zastúpení primátorom mesta Ing. Mgr. Alexandrom Ferenčíkom, na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova […]
29. mája 2018

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica

Všeobecné záväzné nariadenie
23. mája 2018

Rozhodnutie: zastavenie stavebného konania

Rozhodnutie
23. mája 2018

Oznámenie zámeru na vyhlásenie chráneného stromu Lipa v Kremnici

Oznámenie zámeru – Lipa
23. mája 2018

Oznámenie zámeru na vyhlásenie chránených stromov Tisy v Kremnici

Oznámenie zámeru – Tisy  
23. mája 2018

Oznámenie zámeru na vyhlásenie chráneného stromu Dub v Kremnici

Oznámenie zámeru – Dub
21. mája 2018

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Upozornenie buriny obce
2. mája 2018

Výberové konanie ZUŠ

Výberové konanie ZUŠ