Úradné oznamy

25. marca 2019

Verejná vyhláška

Číslo spisu: Výst.2019/00155                                                                V Kremnici dňa 22. 03. 2019 Vybavuje: Rajchmanová                                                                              VEREJNÁ VYHLÁŠKA   STAVEBNÉ  POVOLENIE     Spoločenstvo vlastníkov bytov LONDÝN STRED, Dolná ulica 52/27, Kremnica, […]
21. marca 2019

Aktuálna informácia pre daňovníkov miestnych daní v roku 2019

Vážení občania, daňovníci, poplatníci                Mesto Kremnica oznamuje všetkým občanom, daňovníkom, poplatníkom, že si môžu prísť prevziať osobne na Mestský úrad v Kremnici, číslo dverí 3 rozhodnutia na daň […]
19. marca 2019

Oznámenie o strategickom dokumnte

Oznámenie o strategickom dokumente
20. februára 2019

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich […]
12. februára 2019

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných […]
12. februára 2019

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „- Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Kremnica“

Oznámenie_prerokovania 2_Návrh priestorového usporiadania_ZaD4 4_Komplexný_urbanistický návrh_ZaD4 7_ENERGETIKA A SPOJE_ZaD4 ZaD4_Sprievodná_správa_UPN1
3. januára 2019

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do […]
10. decembra 2018

Vyhláška Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra 2018

Vyhláška OÚ BB z 21. 11. 2018_