Home » Archives by category » Úradné oznamy (Page 27)
Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia  na území mesta Kremnica

Mestský úrad v  Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2011

Sadzba poplatku pre rok 2011 sa  od roku 2008  nemení  to znamená, že pre rok 2011 je 0.0545 € na osobu a kalendárny deň ( 0,0545 x 365 = 19,8925 € zaokrúhlene 19,89 € na osobu a kalendárny  rok 2011. Poplatníci miestne poplatku za odpady môžu v roku 2011 požiadať o zníženie, odpustenie do 31. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …