Home » Archives by category » Predaj a prenájom (Page 2)
Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) zámer predať v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom: – pozemok novovytvorené parcelné číslo CKN […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) zámer predať v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom: – pozemok novovytvorené parcelné číslo […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Mesto Kremnica ponúka na prenájom nebytové priestory v budove Polikliniky na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici. Budova je zaradená na základe energetického certifikátu do skupiny D. Nebytové priestory sú k dispozícii ihneď. 1) nebytový priestor bývalej ordinácie obvodného lekára na 1. poschodí pozostáva z dvoch miestností o výmere 58,45 m2. 2) nebytový priestor bývalej ordinácie […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 2 of 212