Home » Archives by category » Rozpočet (Page 3)
1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015

1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015: 1. zmena rozpočtu na rok 2015

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Programový rozpočet mesta Kremnica na roky 2015 – 2017

Rozpočet mesta Kremnica na roky 2015 – 2017 ako základný nástroj finančného hospodárenia mesta bol spracovaný a zostavený podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výdavková časť rozpočtu je zostavená podľa programov a podprogramov, pričom sú definované ich zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Rozpočet je zostavený v členení na bežný […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2015

Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2015 stiahnete TU:  Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2015

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Opatrenie č. 2 k 2. zmene rozpočtu mesta pre rok 2014

Opatrenie č. 2 k 2. zmene rozpočtu mesta pre rok 2014

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
2. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014

2. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014: 2. zmena rozpočtu 2014

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Opatrenie č. 1  k 1. zmene rozpočtu mesta pre rok 2014

Opatrenie č. 1 k 1. zmene rozpočtu mesta pre rok 2014

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
1. zmena rozpočtu mesta Kremnica  pre rok 2014

1. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014: 1. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Rozpočet mesta Kremnica na rok 2014

Rozpočet mesta Kremnica na rok 2014 stiahnete tu: Rozpočet mesta Kremnica na rok 2014

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Rozpočtové opatrenie č. 1 k 3. zmene rozpočtu mesta pre rok 2013

Rozpočtové opatrenie č. 1 k 3. zmene rozpočtu mesta pre rok 2013

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
3. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013

Tretiu zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 stiahnete tu: 3 zmena rozpočtu pre rok 2013 

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 3 of 512345