Rozpočet

28. júna 2016

3. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016

 Dôvodová správa (pdf)  
9. mája 2016

Druhá zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016

   Druhá zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016  Stiahni     
19. februára 2016

Prvá zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016

Prvá zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016  1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016
15. decembra 2015

Rozpočet mesta Kremnica na rok 2016, 2017, 2018

Rozpočet mesta Kremnica na rok 2016, 2017, 2018 v € Rozpočet mesta Kremnica na rok 2016, 2017, 2018 v € Viacročný rozpočet mesta na roky 2016, 2017, 2018 Viacročný rozpočet […]
15. decembra 2015

5. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015

5. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015: 5. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015
16. septembra 2015

4. zmena rozpočtu na rok 2015

4. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015: 4. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015
19. júna 2015

3. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015

3. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015: 3. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015    
27. apríla 2015

2. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015

2. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015: 2. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015