Home » Archives by category » Rozpočet (Page 4)
2.zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013

2.zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Plnenie Programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012

Príloha č. 1 Záverečného účtu Plnenie Programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 Programový rozpočet mesta pre roky 2012 – 2014 obsahoval hlavné ciele, ktoré sa mesto snažilo zabezpečiť v náročnom období roku 2012, v ktorom naďalej pretrvávali dopady ekonomickej krízy. Príjmy bežného rozpočtu Mesto zabezpečilo v zmysle zákona naplnenie príjmov rozpočtu, ktoré slúžili na […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
1. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013

Prvú zmenu rozpočtu pre rok 2013 si stiahnete TU: 1. zmena rozpočtu 2013.pdf

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2013

Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2013.pdf I. Bežný rozpočet Položka Bežné príjmy Rozpočet 2013 v € 100 DAŇOVÉ PRÍMY 1 941 134 110 DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU 1 595 341 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 595 341 120 DAŇ Z MAJETKU 173 292 121001 Daň z nehnuteľnosti – pozemky […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Rozpočtové opatrenie č. 1 k I. zmene rozpočtu

Zmena štátnych dotácií v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. § 14 ods. 1 Rozpočtové opatrenie č. 1 k I. zmene rozpočtu vo formáte PDF I. Bežný rozpočet Položka Bežné príjmy Opatrenie č. 1 2012 v € 100 DAŇOVÉ PRÍMY 2 101 613 110 DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU 1 755 341 111003 Výnos dane […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
1. zmena rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2012

1. zmena rozpočtu pre rok 2012 vo formáte PDF   I. Bežný rozpočet Položka Bežné príjmy I. zmena 2012 v € 100 DAŇOVÉ PRÍMY 2 101 613 110 DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU 1 755 341 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 755 341 120 DAŇ Z MAJETKU 173 292 121001 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2012

Rozpočet 2012 vo formáte PDF I. Bežný rozpočet Položka Bežné príjmy Rozpočet 2012 v € 100 DAŇOVÉ PRÍMY 2 101 613 110 DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU 1 755 341 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 755 341 120 DAŇ Z MAJETKU 173 292 121001 Daň z nehnuteľnosti – pozemky 47 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
II. zmena rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2011

II. zmena rozpočtu 2011.pdf 100 DAŇOVÉ PRÍMY 2 010 872 110 DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU 1 704 215 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 704 215 120 DAŇ Z MAJETKU 132 454 121001 Daň z nehnuteľnosti – pozemky 35 898 121002 Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok 89 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zmena rozpočtu bola schválená uznesením č.64/1104 I. BEŽNÝ ROZPOČET 100    DAŇOVÉ PRÍMY     2 055 812 110    DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU    1 729 612 111003    Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve    1 729 612 120    DAŇ Z MAJETKU    153 560 121001    Daň z nehnuteľnosti – pozemky    37 580 121002    Daň z nehnuteľnosti […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Rozpočet bol schválený uznesením č. 199/1011 I. BEŽNÝ ROZPOČET Položka    Bežné príjmy    Rozpočet v € 100    DAŇOVÉ PRÍMY     2 042 597 110    DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU    1 716 397 111003    Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve    1 716 397 120    DAŇ Z MAJETKU    153 560 121001    Daň z nehnuteľnosti – pozemky    […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 4 of 512345