Rozpočet

3. februára 2015

1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015

1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015: 1. zmena rozpočtu na rok 2015
25. novembra 2014

Programový rozpočet mesta Kremnica na roky 2015 – 2017

Rozpočet mesta Kremnica na roky 2015 – 2017 ako základný nástroj finančného hospodárenia mesta bol spracovaný a zostavený podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov […]
25. novembra 2014

Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2015

Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2015 stiahnete TU:  Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2015
18. októbra 2014

Opatrenie č. 2 k 2. zmene rozpočtu mesta pre rok 2014

Opatrenie č. 2 k 2. zmene rozpočtu mesta pre rok 2014
17. októbra 2014

2. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014

2. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014: 2. zmena rozpočtu 2014
12. júla 2014

Opatrenie č. 1 k 1. zmene rozpočtu mesta pre rok 2014

Opatrenie č. 1 k 1. zmene rozpočtu mesta pre rok 2014
11. júla 2014

1. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014

1. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014: 1. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 
20. februára 2014

Rozpočet mesta Kremnica na rok 2014

Rozpočet mesta Kremnica na rok 2014 stiahnete tu: Rozpočet mesta Kremnica na rok 2014