26. októbra 2011

Kremnické sympózium medailí

Kremnica sa v októbri opäť stala miestom tvorivého stretnutia piatich umelcov – medailérov, ktorí sa zúčastňujú 11. ročníka Medzinárodného sympózia medailí, organizovaného NBS – Múzeom mincí a medailí Kremnica. Sympóziá […]
24. októbra 2011

Záhradkárska jeseň – Kremnické jablko 2011

Po krásnom a dlhotrvajúcom babom lete sme sa na začiatku októbra z jedného dňa na druhý ocitli v pravej jeseni, so sychravým počasím, zablatenými cestami,  s náhlym ochladením ale i s farebným lístím na stromoch […]
20. októbra 2011

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Teodorovi Lamošovi

Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici si na konaných besedách každoročne pripomína významné osobnosti dejín Slovenska. Pritom nezabúda ani na významné osobnosti kremnických rodákov, alebo osobnosti, ktoré v Kremnici síce […]
19. októbra 2011

Výstava umeleckého kováčstva a zámočníctva

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici vás srdečne pozývajú na výstavu študentských prác odboru Umelecké kováčstvo a zámočníctvo: ZAKLADATELIA TRADÍCIE UMELECKÉHO KOVÁČSTVA […]
16. októbra 2011

Recept na dlhý a hodnotný život

Knižnica Jána Kollára a Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Kremnici vás pozývajú na výstavu ručných prác seniorov. Výstava je otvorená do 31. októbra počas výpožičných hodín.
5. októbra 2011

Získame ďalšieho Fénixa?

Okrem projektov, ktoré v súčasnosti mesto Kremnica už realizuje, pripravuje oddelenie výstavby a životného prostredia projektovú dokumentáciu na ďalšie objekty, ktoré na rekonštrukciu ešte len čakajú. Všetko sú to historické […]
1. októbra 2011

Október – Mesiac úcty k starším

Čašou čerstvej vody občerstvíme smädného, pohľadom láskavým potešíme smutného preukázanou láskou a pomocou si uctíme starého človeka. Je Október čas, keď by mal každý prejaviť väčšiu úctu tým skôr narodeným. Je […]
24. septembra 2011

4. stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Rožňave

V dňoch 26.8.2011 až 28.8.2011 sa členovia Kremnického baníckeho spolku v zložení Ing. O. Finka, B. Finková, Ing. D. Gacov, Ing. D. Roob, R. Gretsch, J. Krieger, T. Kriegerová, L. […]